Opetuslautakunnassa suomenkielisen esiopetuksen järjestämispaikkojen vahvistaminen lukuvuodelle 2020-2021

Opetuslautakunnan kokouksessa 16.3. käsittelyssä suomenkielisen esiopetuksen järjestämispaikat ja suomenkielisen perusopetuksen ensimmäisten luokkien enimmäisoppilasmäärät.

Opetuksen järjestäjän tulee perusopetusasetuksen mukaan etukäteen ilmoittaa esiopetuksen järjestämispaikoista, opetuksen alkamis- ja päättymisajankohdista sekä siitä, miten sen järjestämään tai hankkimaan esiopetukseen haetaan. Opetuslautakunnan päätöksen mukaan esiopetuksen järjestämispaikoista päätetään opetuslautakunnassa lukuvuodeksi kerrallaan ennen esiopetukseen ilmoittautumisen käynnistymistä. Kun esiopetukseen ilmoittautuneiden lasten määrä on ilmoittautumisajan päätyttyä tiedossa, opetuslautakunta vahvistaa seuraavan lukuvuoden esiopetuksen järjestämispaikat.

Esiopetuksen ilmoittautumisajan jälkeen hyväksytyistä paikoista 125 järjestämispaikkaan muodostui periaatteiden mukainen esiopetusryhmä tai -ryhmiä. Opetuslautakunnassa 9.12.2019 päätettyjen esiopetuksen järjestämispaikkojen lisäksi esitetään, että esiopetusta järjestetään lukuvuonna 2020–2021 myös kielirikasteista esiopetusta tarjoavassa Karhunpesän päiväkodissa. Tällöin esiopetuksen järjestämispaikkoja on yhteensä 126.

Lautakunnalle esitetään, että päätetään vahvistaa esityslistan liitteenä olevat kunnalliset ja yksityiset päiväkodit / koulujen tiloissa tai muissa tiloissa toimivat toimipisteet suomenkielisen esiopetuksen järjestämispaikoiksi lukuvuonna 2020–2021 (asia 9).

Suomenkielisen perusopetuksen ensimmäisten luokkien enimmäisoppilasmäärät lukuvuonna 2020 – 2021

Oppilaille tulee perusopetuslain mukaan osoittaa koulutuspaikaksi ns. lähikoulu tai muu soveltuva paikka sekä tulee ottaa huomioon, että opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.

Opetuslautakunta on 20.1.2020 päättänyt, että Vantaalla on 1.8.2020 lähtien neljä oppilaaksiottoaluetta, Myyrmäki, Kivistö-Aviapolis, Korso-Koivukylä ja Tikkurila-Hakunila. Lautakunta on lukuvuodesta 2006–2007 alkaen tehnyt erikseen päätöksen kunkin peruskoulun ensimmäisten ja seitsemänsien vuosiluokkien oppilaspaikkojen määristä ottaen huomion koulun tilat ja muut olosuhteet.

Lautakunnalle esitetään suomenkielisten peruskoulujen ensimmäisten vuosiluokkien enimmäisoppilasmäärien hyväksymistä kouluittain lukuvuodeksi 2020–2021 esityslistan liitteessä esitellyllä tavalla. Lisäksi esitetään, että aluepäälliköt ja rehtorit eivät saa ylittää em. oppilasmääriä oppilaaksiotossa ja, että lukuvuoden aikana alueelle muuttaville oppilaille on määriteltävä lähikoulu, kuten muillekin oppilaille. Aluepäälliköt vastaavat lähikoulun määrittelystä. Muuttavien oppilaiden ja perusopetukseen valmistavasta opetuksesta siirtyvien oppilaiden osalta voidaan perustellusta syystä ylittää hyväksytyt enimmäisoppilasmäärät (asia 8).

Esityslistalla lisäksi: 

  • Vantaan luontokoulun toimintaan vuodelle 2019 myönnetyn avustuksen tilityksen hyväksyminen (asia 7)
  • Varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvon indeksitarkistus 1.8.2020 alkaen (asia 10).

Esityslista kokonaisuudessaan 

Julkaistu: 12.3.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter