Hannu Rusama Vantaan nuorisopalvelujen johtajaksi

Helsinkiläinen sosionomi YAMK Hannu Rusama valittiin Vantaan nuorisopalvelujohtajaksi. Hän työskentelee tällä hetkellä kehittämispäällikkönä SOS-lapsikylässä.

Nuorisopalvelujohtaja vastaa kaupungin nuorisopalveluiden järjestämisestä ja kehittämisestä, alueellisesta- ja erityisnuorisotyöstä, nuorten työpajatoiminnasta ja nuorten vapaan kansalaistoiminnan tukemisesta. Työssä edellytetään vahvaa osaamista nuorisotyöstä ja näkemystä nuorisotyön roolista vantaalaisten nuorten hyvinvoinnin edistäjänä.

Virkaa haki 31 henkilöä, joista yksi perui hakemuksensa. Hakijoista 28 oli virkaan kelpoisia.

Vantaan nuorisopalvelut esittäytyy netissä: https://www.vantaa.fi/vapaa-aika/nuoret/nuorisopalvelut

Henkilöstön sairauspoissaolot vähentyneet

Kaupunginhallitus lähetti valtuustolle tiedoksi henkilöstökertomuksen, jossa kerrotaan muun muassa sairauspoissaolojen vähenemisestä ja siitä syntyneistä säästöistä, työturvallisuuden parantamisesta ja kuntia yleisesti piinaavasta työvoimapulasta. Lue koko kertomus nettisivuillamme.

Manttaalitien asumisen kaava valtuustolle hyväksyttäväksi

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle hyväksyttäväksi Veromiehen Manttaalitie 10-14 asemakaavan. Alueelle rakennetaan asuntoja noin 640:lle asukkaalle, 32 000 asuinkerrosneliömetriä. Manttaalitietä pitkin kulkevaa Pytinojaa hyödynnetään vesiaiheena osana suunnitelmaa. Rakennusten maantasokerroksiin rakennetaan townhouse-tyyppisiä asuntoja, jotka aukeavat Pytinojan ja Manttaalitien suuntaan. Asuinrakennusten kerroskorkeuden vaihtelevat viidestä kahdeksaan. Pytinojanpuistoon varataan tilaa laajoille hulevesialtaille.

Lisää ajankohtaisia kaavoja: https://www.vantaa.fi/ajankohtaiset_kaavat

Päätöksentekoa Vantaalla voit seurata paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 9.3.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter