En telefonrådgivning i anslutning till Coronaviruset har öppnats för Vandabor torsdagen den 5 mars

Vanda har öppnat en telefonrådgivning i anslutning till Coronaviruset för invånarna torsdagen den 5 mars.

Tjänsten är avsedd för alla Vandabor, som undrar över hur coronaviruset påverkar deras vardag. Telefontjänsten betjänar också personer som tror att de blivit utsatta för coronaviruset eller som utgående från sina symptom tror att de fått smittan.

Numret till den nya rådgivningstjänsten är 09 8395 0070. Vandabor betjänas på telefonnumret under vardagar klockan 8–15.30.

”För tillfället är Coronavirusläget stabilt i Vanda. Eftersom det är fråga om ett nytt virus och spridningen av viruset oroar medborgarna, ville vi redan i detta skede öppna en ny kanal för att kunna kontakta oss”, säger Piia Vuorela, direktör för hälsovårdsservicen. ”Hälsostationernas telefonservice belastas också mindre tack vare det nya numret”.

Efter klockan 16 och under veckoslut kan man ringa Jourhjälpen tfn: 116 117, som ger råd i frågor som gäller smitta av coronaviruset.

Ett samtal till coronavirusrådgivningen kostar som ett vanligt telefonsamtal.

Om man av någon orsak inte lyckas ringa, kan man också skicka e-post i frågor om coronaviruset på adressen korona@vantaa.fi. Det snabbaste sättet att ta kontakt är ändå att ringa.

Julkaistu: 5.3.2020 
(muokattu: )