Kasvatuksen ja oppimisen toimiala vantaalaisten lasten hyvinvointia rakentamassa

Vuoden alussa voimaan tulleessa organisaatiouudistuksessa myös uusi kasvatuksen ja oppimisen toimiala aloitti toimintansa. Kasvatuksen ja oppimisen toimialalle kuuluvat varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, toisen asteen koulutuksen ja ruotsinkielisten palvelujen palvelualueet.

Vielä vuoden 2019 lopussa toiminut sivistyksen toimiala jakautui vuoden alussa kahtia muodostaen kaupunkikulttuurin sekä kasvatuksen ja oppimisen toimialat.

Kasvatuksen ja oppimisen toimialan tavoitteena on, että lasten ja nuorten kasvatuksen ja oppimisen palvelut ovat laadukkaita ja niihin liittyvät jatkumot toimivat saumattomasti. Toimialan apulaiskaupunginjohtajana tammikuun alussa aloittanut Katri Kalske peräänkuuluttaa avoimen keskustelun lisäksi yhteistyön merkitystä. - Kehitämme Kasvatuksen ja oppimisen palveluita tiiviissä yhteistyössä yli palvelualue- ja yksikkörajojen lasten, nuorten ja perheiden tarpeet huomioiden. Yhteisenä tavoitteena ovat lasten ja nuorten laadukkaat palvelut ja niihin liittyen saumattomat jatkumot lasten, nuorten ja perheiden tarpeet huomioiden.

Neljä palvelualuetta

Mutkattoman ja rennon apulaiskaupunginjohtajan käyttämä kysymys ”tuotammeko palveluja vai palvelemmeko aidosti kuntalaista” tiivistää hyvin toimialan toiminnan perusperiaatteita. Kasvatuksen ja oppimisen palvelualue koostuu neljästä palvelualueesta sekä opiskeluhuollon palveluyksiköstä ja talous ja hallintopalveluyksiköstä:

  1. Varhaiskasvatuksessa iloiset, oppivat ja osallistuvat lapset kasvavat kestävään tulevaisuuteen 130 vantaalaisessa päiväkodissa toimintoja innovatiivisella kehittämisotteella koordinoivan varhaiskasvatusjohtajan, Sole Askola-Vehviläisen, luotsaamina.
  2. Perusopetuksen 24.225 hyvinvoivaa ja taitavaa oppilasta kasvavat tasa-arvoisesti tulevaisuuteen perusopetusjohtaja Ilkka Kalon johdolla.
  3. Toisella asteella nuoret ja aikuiset oppivat avoimesti, rohkeasti, vastuullisesti ja yhteisöllisesti jokaisessa elämänvaiheessaan, toisen asteen johtajan, Ari Rankin ringettetuomarikatseen alla.
  4. Svenskspråkig service kokoaa kaikki kaupungin ruotsinkieliset palvelut ”alla med” -periaatteella saman sateenvarjon alle, ruotsinkielisen palvelualueen johtajan, Anders Vikströmin, johdolla.
  5. Opiskeluhuollon ammattilaiset vastaavat vantaalaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnista alle esiopetusikäisistä toisen asteen opiskelijoihin, opiskeluhuollon päällikön Tuija Harakan luotsaamina.
  6. Yhteiset palvelut tuottaa tukipalveluita palvelualueille, sekä vastaa myös toimialan viestinnästä. Talous ja hallintopalveluyksikköä johtaa talous- ja hallintojohtaja Eila Tanninen.

Palvelualueiden ja palveluyksiköiden lisäksi lasten ja nuorten hyvinvointia lisäämässä on kehittämisryhmiä opetussuunnitelmatyöhön, oppimisen tukeen, opintopolkuihin, monikulttuurisuuteen, opiskeluhuoltoon ja tieto- ja viestintäteknisiin asioihin liittyen.

Kasvatuksen ja oppimisen lautakuntana toimii tämän valtuustokauden loppuun, 31.5.2021 asti, opetuslautakunta, minkä jälkeen lautakunta jatkaa toimintaansa kasvatuksen ja oppimisen lautakuntana. Toimiala huolehtii myös opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston ja yksilöasioiden jaoston toiminnasta. Svenskspråkig service koordinoi ruotsinkielisen väestön asioita edistävän Svenska kommittén toimintaa.

Kasvatus ja oppiminen lukuina

Toimialan talousarvio on 463,7 M€ ja toimialalla on henkilöstöä 5.150. Varhaiskasvatuksen palveluiden piirissä on lapsia kaikkiaan 13.634, perusopetuksessa 24.225 ja toisen asteen koulutuksessa n. 7.700 opiskelijaa. Väestöennusteen mukaan lasten määrä kasvaa vuoteen 2029 mennessä 2.904 lapsella ja perusopetusikäisten määrä kasvaa vastaavasti 1.141 oppilaalla.

Julkaistu: 3.2.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter