Kaupunkikulttuurin toimiala vantaalaisten hyvän vapaa-ajan asialla

Kaupunkikulttuurin toimialan organisaatiokaavio 1.1.2020 alkaen

Vantaalaisten hyvinvointia ja aktiivista vapaa-aikaa edistävät toiminnot ovat nyt omana kokonaisuutenaan. Vuoden alussa Vantaan kaupungilla voimaan astuneen organisaatiouudistuksen yhteydessä toimintansa aloitti uusi toimiala nimeltään Kaupunkikulttuuri.

Toimiala pitää sisällään paljon muutakin kuin kulttuuria: kaupunkikulttuuri on myös muun muassa liikuntaa, nuorisotoimintaa, kirjastoja, asukastiloja, neuvontapalveluita ja hävikkiruuan logistiikkaa.

Aiemmin kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut sekä kirjasto ja aikuisopisto olivat hallinnollisesti osa sivistystoimen toimialaa, jossa olivat myös varhaiskasvatuksen ja koulujen asiat. Kuntalaispalvelut puolestaan olivat samalla toimialalla konserni- ja työllisyyspalveluiden kanssa.

– On selvä, että saamme valtavasti synergiaetua siitä, että vantaalaisten vapaa-aikaan liittyvät palvelut sijaitsevat hallinnollisesti lähellä toisiaan, omana kokonaisuutenaan. Kun olemme yhdessä, pääsemme sitoutumaan vahvemmin yhteisiin laajempiin tavoitteisiin ja häivyttämään tarpeettomia organisaatioiden välisiä rajoja. Ketterämpi yhteistyö näkyy entistä parempina palveluina, uskoo Kaupunkikulttuurin apulaiskaupunginjohtaja Riikka Åstrand.

Neljä palvelualuetta, yksi päämäärä

Kaupunkikulttuuri koostuu neljästä palvelualueesta sekä Yhteiset palvelut -palveluyksiköstä. Yhteiset palvelut tuottaa tukipalveluita palvelualueille, minkä lisäksi se vastaa myös toimialan viestinnästä ja kuntalaisten osallisuuden toteuttamisesta.

  1. Liikunta -palvelualue vastaa muun muassa liikuntapaikkojen kunnossapidosta, vapaa-ajan käytön tilavarauksista sekä liikuntaan aktivoinnista liikuntajohtaja Veli-Matti Kallislahden johdolla.
  2. Kirjasto- ja asukaspalvelut -palvelualuetta johtaa asukaspalvelujohtaja Iiris Lehtonen vastuullaan Vantaan Aikuisopisto, kirjastot sekä kuntalaispalvelut, joihin sisältyy muun muassa Vantaa-infot, yhteisötyö sekä Yhteinen Pöytä.
  3. Kulttuurijohtaja Annukka Larkion luotsaama kulttuurin palvelualue vastaa muun muassa kulttuurituotannosta ja -tiloista, museoista sekä lasten- ja nuortenkulttuurin toiminnoista.
  4. Nuoriso -palvelualueella on vastuullaan muun muassa alueellinen nuorisotyö ja nuorten aikuisten palvelut. Nuorisopalveluiden väliaikaisena johtajana toimii Pekka Mäkelä, uuden johtajan rekrytointi on parhaillaan käynnissä.

Kaupunkikulttuurin palvelualueilla on paljon yhteisiä rajapintoja. Jokainen palvelualue muun muassa hallinnoi lukuisia tiloja. Yksi ensimmäisistä yhteisistä töistä onkin tilojen vapaa-ajan käytön käyttö- ja maksuperusteuudistus, jolla tiloihin liittyviä käytäntöjä yhdenmukaistetaan.

Kaupunkikulttuurin lautakuntana toimii tämän valtuustokauden loppuun, 31.5.2021 asti, vapaa-ajan lautakunta, minkä jälkeen lautakunnan nimi muuttuu kaupunkikulttuurilautakunnaksi. Toimiala koordinoi myös vanhus- ja vammaisneuvostojen, monikulttuurisuusasiainneuvottelukunnan sekä nuorisovaltuuston toimintaa.

Kaupunkikulttuuri tukee merkittävältä osaltaan vantaalaista kansalaisyhteiskuntaa jakamallaan lähes neljän miljoonan vuosittaisella avustusmäärärahalla. Liikunta, kulttuuri-, ja nuorisoavustusten lisäksi toimiala myöntää paikallisen kansalaistoiminnan ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avustuksia sekä yhteiskunnallisesti merkittävien toimijoiden toiminta-avustuksia.

– Kaupunkikulttuurin toimiala tulee jatkossa varmistamaan entistä paremmin, että joka puolelta Vantaata löytyy kiinnostavia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia, tapahtumia ja kohtaamispaikkoja jokaiselle. Tavoitteena on tuoda elämäniloa, elämyksiä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia kaikille vantaalaisille, sanoo Åstrand.

Julkaistu: 24.1.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter