Kaupunginhallituksen käsittelyssä kaavoituksen painopisteet vuodelle 2020

Vantaan kaupunginhallitus käsittelee 27. tammikuuta kaavoitusohjelman painopisteitä. Vuodelle 2020 valitut painopisteet ovat yleiskaava 2020, ratikan kaavoituksen käynnistäminen, aluekokonaisuuksien suunnittelu, keskustojen kehittäminen, asuntokaavoitus sekä työpaikka-alueiden kaavoitus.

Kaavoituksen tavoitteena on tiivistää kaupunkirakennetta joukkoliikennevyöhykkeelle. Aluekokonaisuuksia suunnittelemalla ohjataan kaupungistumista, kaupunkirakenteen tiivistymistä ja palveluiden sijoittumista hallitusti ja tavoitteellisesti kokonaisuus edellä. Tärkeitä hankkeita ovat muun muassa Tikkurilan kaavarungon päivitys, Aviapoliksen teemat ja Kivistön keskustan kaavarunko. Myös Vantaan ratikka on mittava hanke, joka avaa uusia mahdollisuuksia varsinkin itäisten kaupunginosien kehittymiseen.

Keskustoja kehitetään monipuolisina asumisen, palveluiden ja työpaikkojen alueina. Tavoitteena on tehokas maankäyttö, kaupunkimainen korttelirakenne ja viihtyisä lähiympäristö, jossa jalankulku, pyöräily ja joukkoliikenne ovat luontevin tapa liikkua. Isoja hankkeita ovat muun muassa Myyrmäen asemakorttelit, Aviapolis Core -alue, Tikkurilan toimitalo ja Hakunilan keskustan laajennus.

Asuntoja kaavoitetaan ensisijaisesti asemanseuduille ja joukkoliikennevyöhykkeelle. Tavoitteena on edistää monipuolista tarjontaa ja alueiden tasapuolista kehitystä. Tärkeitä hankkeita ovat muun muassa Kivikirveenkujan sporttikorttelit Myyrmäessä, Kivistön Kvartsikulma, Aviapolis South Block, Silkkitehtaantie Tikkurilassa sekä Hiirakkokuja Hakunilassa. Valtion ja kuntien välisen, valmisteilla olevan MAL-sopimuksen mukaan Vantaan tavoite 2020–2023 on 2 640 asuntoa vuodessa.

Työpaikka-alueiden kehittäminen keskittyy vuonna 2020 Aviapolikseen. Valmistuvissa kaavoissa on arviolta 70 000 k-m2 työpaikkakerrosalaa, josta Aviapoliksen alueelle sijoittuu noin 50 000 k-m2. Keskiössä ovat muun muassa toimitila- ja hotellihankkeiden asemakaavan muutokset Mondo, Tietotie 9 ja 11 sekä Markkatie 12–20.

Edellä mainittujen painopistealueiden lisäksi tärkeitä hankkeita ovat Kuusijärven asemakaava ja Kivistön tapahtuma-areenan asemakaava, jotka edistävät vapaa-ajan palveluiden tarjontaa.

Muita kokouksen aiheita

  • Vammaisneuvoston kokoonpanon päivittäminen
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan apulaiskaupunginjohtajan viran täyttäminen
  • Vaaralanlampien asemakaava ja asemakaavamuutos

Kokouksen esityslista on nähtävillä kokonaisuudessaan osoitteessa paatokset.vantaa.fi.

Julkaistu: 23.1.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter