Hakunilan bussivarikon alueen suunnittelu etenee

Varikon tilalle monipuolisia kortteleita noin 2500 asukkaalle

Ratikka, kivijalkaliikkeitä, puukerrostaloja, puroluontoa, asukkaiden yhteisiä oleskelu- ja työtiloja, viljelymahdollisuuksia, elämäntilanteen mukaan muuntuvia asuntoja ja kaksi päiväkotia. Muun muassa tätä kaikkea kuuluu Lahdenväylän suuntaan laajenevaan Hakunilan keskustaan.

Itä-Vantaan asemakaava-arkkitehti Mari Jaakonahon mukaan asemakaavamuutosta on valmisteltu useassa vaiheessa. Hakunilaan tehtiin koko alueen tulevaisuutta linjaava kaavarunko vuonna 2017. Tämän jälkeen kaavamuutosalueesta järjestettiin avoin suunnittelukilpailu, jonka voitti L-Arkkitehtien ehdotus. Viime syksyn aikana kaupunki ja L-arkkitehdit ovat yhdessä tarkentaneet kilpailuehdotusta nyt esillä olevaksi suunnitelmaksi ja työ jatkuu asemakaavamuutoksena keväällä 2020. Laaditussa suunnitelmassa on kiinnitetty erityistä huomiota julkiseen ja kevyeen liikenteeseen, luontoon, hulevesiratkaisuihin, lähipalveluihin, rakennusten elinkaareen ja alueen viihtyisyyteen. ”Kaavamuutoksen tavoitteena on elinvoimainen ja houkutteleva, kestävän kehityksen mukainen kaupunginosa ratikan varrella, parasta tulevaisuuden Vantaata!”, Jaakonaho toteaa.

Suunnitelmien mukaan kaavamuutosalueelle rakennetaan enimmäkseen 5-8 kerroksisia asuinrakennuksia noin 2500 asukkaalle. Rakennukset muodostavat viihtyisiä kortteleita, vehreitä suurpihoja ja monipuolisia tapahtuma-aukioita. Pysäköinti sijoittuu osin pihojen alaisiin kansiin, alueen maaston korkeuseroja hyödyntäen. Olemassa olevaa viheraluetta säästetään mahdollisimman paljon. Nykyisin bussivarikon alittava vesiuoma uudistetaan avoimeksi, puistomaiseksi hulevesiuomaksi myös asukkaiden virkistykseksi.

Vantaan itäinen bussivarikko lopettaa toimintansa Hakunilassa vuonna 2022-23 toiminnan siirtyessä Ojankoon. Varikkoalueen vapautumisen lisäksi kaavamuutoksen mahdollistaa myös
Lahdentielle suunnitellut muutokset. Ratikkatyön yhteydessä Lahdentie muutetaan kaupungin kaduksi ja linjataan Kyytitien tasoon. Muutokset liittävät uuden rakentuvan alueen olemassa olevaan Hakunilan keskustaan muodostaen yhtenäisen Hakunilan kävelykeskustan.

Asemakaavamuutos Hakunilan keskustan laajennus 2 on parhaillaan ensimmäisessä kommentointivaiheessa. Vantaan kaupungin nettisivuilla esillä olevaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi ottaa kantaa 10.2.2020 saakka. Mielipiteet voi lähettää kaavanumerolla 001873, omalla osoitteella sekä sähköpostiosoitteella varustettuna osoitteeseen kirjaamo@vantaa.fi.

Kaavatyöhön liittyvä materiaali on nähtävillä kaavamuutoksen nettisivuilla.

Asiaa hoitaa asemakaava-arkkitehti Mari Jaakonaho (mari.jaakonaho@vantaa.fi).

Julkaistu: 22.1.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter