Ympäristölautakunnassa lupa kiertotaloutta edistävälle purkukiinteistön betoninmurskaukselle Myyrmäen keskustassa

Ympäristölautakunta kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseen 16.1. Lautakunta käsitteli kokouksessaan ympäristölupaa betoni- ja tiilijätteen käsittelylle Myyrmäen keskustassa (asia 13). Myyrmäentien ja Vaskivuorentien kulmauksessa sijaitsevat toimistorakennukset ja pysäköintihalli puretaan. Purkamisessa syntyvä betoni- ja tiilijäte murskataan työmaalla. Betoni- ja tiilijätettä syntyy purku-urakassa noin 25 000 tonnia.

Betoni- ja tiilijätteen murskaaminen purkukohteessa on ympäristön kannalta hyvä tapa. Tällöin kierrätys- ja hyötykäyttökelpoiset materiaalit otetaan talteen ja jalostetaan uusioraaka-aineiksi. Purkukohteessa tuotettu betonimurske vähentää ilmaan kohdistuvia päästöjä, kun vältetään jätteiden ylimääräinen kuormaus ja kuljetus kierrätyslaitokselle murskattavaksi ja sieltä edelleen kuljetettavaksi seuraavaan kohteeseen. Purkukohteessa tuotetut betoni- ja tiilimurskeet hyödynnetään maarakennuskohteissa ja samalla säästetään neitseellisiä raaka-aineita, kuten kallio- ja sorakiviaineksia.

Rakennusten purkutyöt on aloitettu lokakuussa 2019. Betoni- ja tiilijätteen murskaus on tarkoitus aloittaa helmi-maaliskuussa 2020. Murskaustyöt kestävät noin 3-4 viikkoa. Murskausta tehdään arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 7-18. Murskeen kuormausta ja kuljetusta tehdään arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 7-20.

Betonin murskaustyö ei ole erityisen kovaäänistä meluavaa toimintaa. Murskauksesta ei synny korkeita äänipiikkejä vaan melu on tasaista. Mahdollinen betonin pölyäminen saadaan hallittua kastelulla.

Kiinteistön ympärillä on pääasiassa asutusta ja liiketiloja. Lähistöllä on myös muun muassa Vaskivuoren lukio ja päiväkoteja. Palveluiden läheisyys on huomioitu purku-urakan toteutuksessa. Purkutyöt tehdään aidatun työmaa-alueen sisäpuolella. Toteutuksesta vastaa Umacon Oy.

Lisäksi merkittiin tiedoksi mm.:

• Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristölupa-asiassa/ Kova-Kromi Oy, Hankikuja (asia 7).
• Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristölupa-asiassa/ YIT Teollisuus Oy, Seutulan murskauslaitos, Bergkullantie (asia 8).
• Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös / Remeo Oy:n Långmossebergenin jätteenkäsittelylaitoksen ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa (asia 9).
• Vaasan hallinto-oikeuden päätös CRONIMET Finland Oy:n ympäristöluvan muutosasiassa (asia 10).
• Helsingin hallinto-oikeuden päätös/Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen yleiset jätehuoltomääräykset (asia 11).
• Vantaan ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelma ja -ohjelma 2020 ja vuoden 2019 valvontaohjelman toteutuminen (asia 12).

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi


Julkaistu: 16.1.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter