Opetuslautakunnassa Kilterin koulun tarveselvitys

Opetuslautakunta käsittelee vuoden ensimmäisessä kokouksessaan 20.1. mm. Kilterin koulun tarveselvitystä, perusopetuksen lisäopetukseen opiskelijaksi ottamisen perusteita ja suomenkielisen perusopetuksen uusia oppilaaksiottoalueita.

Myyrmäen kaupunginosassa sijaitseva 7.– 9. -luokka-asteiden Kilterin koulu on suunniteltu 460 oppilaalle. Vuonna 1988 valmistuneen koulun tilojen koot, kalusteet, laitteet ja tilajärjestelmä vastaavat 1980-luvun opetuksen tarpeita.

Kilterin koulun perusparannuskorjauksessa otetaan huomioon koulun yhteiskäytön tuomat muutostarpeet. Tarkoituksena on, että tiloja suunnitellaan siten, että ne ovat monipuolisesti käytettävissä perusopetuksen ja vapaa-ajan toimintaan sekä kuntalaisten käyttöön.

Rakennuksesta on tehty kuntoarvio, sisäilmatutkimus sekä rakennushistoriaselvitys vuonna 2018-19. Tarveselvitys-hankesuunnitelmassa esitetyt korjaukset perustuvat tehtyihin selvityksiin ja niiden tuloksiin. Korjauksiin sisältyy tilojen tekninen kunnostus sekä kalustemuutoksia ja tilamuutoksia liittyen koulun ja vapaa-ajan tarpeisiin uuden oppimisympäristön tavoitteet ja rakennusten suojelu huomioiden. Hankkeen kustannuksista merkittävimmän osan aiheuttaa rakenteelliset korjaukset ja LVIS-tekniikan uusimisen kustannukset.

Kilterin koulun tarveselvitys-hankesuunnitelman kustannuslaskelma on 14,28 milj. euroa (alv 0%). Optiot ovat auditoriotilan uusi katsomo (220.000 eur, alv 0%) ja pihaparannukset (380.000 eur, alv 0%). Lautakunnalle esitetään Kilterin koulun korjaustöiden tarveselvityksen hyväksymistä, sisältäen optioiden käytön (asia 8).

Perusopetuksen lisäopetukseen eli kymppiluokalle opiskelijaksi ottamisen perusteita uudistetaan

Vantaa on sitoutunut toteuttamaan koulutustakuuta, jonka mukaan kaikille peruskoulun päättäville nuorille tarjotaan paikkaa lukiosta, ammatillisesta koulutuksesta, ammatilliseen koulutukseen valmistavasta koulutuksesta, perusopetuksen lisäopetuksesta, lukiokoulutukseen valmistavasta koulutuksesta tai nuorten työpajalta.

Perusopetusasetuksessa määritellään, että lisäopetukseen voidaan ottaa oppilaaksi nuori, joka on saanut perusopetuksen päättötodistuksen samana tai edellisenä vuonna. Tämän lisäksi lautakunnalle esitetään, että Vantaalla kriteereinä ovat hakijan vantaalaisuus ja hakijalla on tavoitteena lukiokoulutuksen oppimäärän suorittaminen perusopetuksen lisäopetuksen jälkeen.

Opetukselle varataan vuosittain 70 opiskelijapaikkaa, mutta mikäli hakukriteerit täyttäviä hakijoita on huomattavasti enemmän kuin aloituspaikkoja, voidaan toisen asteen koulutuksen palvelualueella perustaa uusi kymppiluokan ryhmä (asia 14).

Perusopetuksen oppilasmäärä on kasvanut voimakkaasti ja ennusteiden mukaan kasvu jatkuu

Oppilasmäärä kasvaa merkittävästi erityisesti Kivistön ja Aviapoliksen sekä Tikkurilan alueilla.

Nykyisen läntisen oppilaaksiottoalueen pitkäkestoisen ja jatkuvan oppilasmäärän kasvun vuoksi on tarve jakaa alue kahteen osaan. Nykyinen läntinen alue jaetaan kaupungin suuraluejaon mukaisesti siten, että Myyrmäen suuralueen mukainen oppilaaksiottoalue on nimeltään Myyrmäen oppilaaksiottoalue ja Kivistö-Aviapolis -suuralueen mukainen oppilaaksiottoalue on nimeltään Kivistö-Aviapoliksen oppilaaksiottoalue. Nykyisen koillisen oppilaaksiottoalueen nimi muuttuu Korso-Koivukylän oppilaaksiottoalueeksi ja nykyisen itäisen oppilaaksiottoalueen nimi Tikkurila-Hakunilan oppilaaksiottoalueeksi.

Perusopetuksen palvelualueen nykyisen kolmen alueellisen palveluyksikön lisäksi perustetaan neljäs palveluyksikkö.

Aiempaan toimintaan ei tule merkittäviä muutoksia oppilaiden kannalta.

Lautakunnalle esitetään, että suomenkielisen perusopetuksen vuosiluokkien 1.-9. osalta 1.8.2020 alkaen Vantaalla on neljä oppilaaksiottoaluetta: Myyrmäen oppilaaksiottoalue, Kivistö-Aviapoliksen oppilaaksiottoalue, Korso-Koivukylän oppilaaksiottoalue ja Tikkurila-Hakunilan oppilaaksiottoalue (asia 16).

Esityslistalla lisäksi:

  • Kasvatuksen ja oppimisen toimialan käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2020 (asia 9)
  • Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistus 1.8.2020 alkaen (asia 10)
  • Perusopetuksen iltapäivätoiminnan avustaminen vuonna 2020 (asia 11)
  • Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opiskelijaksi ottamisen perusteet (asia 15)
  • Suomenkielisen perusopetuksen seitsemänsien vuosiluokkien enimmäisoppilasmäärät kouluittain lukuvuonna 2020 – 2021 (asia 17)
  • Kaksi opinto-ohjaajan virkaa Vantaan ammattiopisto Variaan (asia 13), sekä päiväkodin johtajan virka (asia 18).


Esityslista kokonaisuudessaan

Julkaistu: 16.1.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter