Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohto Espoossa:

Kaupunkien talouden epävarmuus on hyvin huolestuttava

Kaupunkien tulevaisuutta selkeyttävät ratkaisut on tehtävä

Kaupunkien ja valtion väliset MAL-sopimukset ovat päättyneet. Neuvottelut uusista maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksista ovat käynnissä. Kaupungit odottavat nyt valtion avauksia ja vastaantuloja neuvottelupöytään. Suurten kaupunkien kasvun vaatimia investointeja tulee edistää MAL-sopimuksilla ja -rahoituksella.

Valmisteilla olevan soteuudistuksen rahoitusratkaisu on kaupunkien kannalta elintärkeä. Uudistusta ja sen rahoitusratkaisua tulee valmistella hyvässä yhteistyössä kaupunkien kanssa.

Hallitusohjelmaa on kokonaisuudessaan toteutettava niin, että kaikki toimenpiteet ja uudistukset toteutetaan taloudellisesti kestävällä tavalla ja kuntatalouden tilanne huomioon ottaen.

Hyvin toiminutta suurten kaupunkien yhteistä kehittämistä ei tule romuttaa

EU-rakennerahastokaudella 2014-2020 kestävää kaupunkikehittämistä on toteutettu menestyksekkäästi kuuden suurimman kaupungin yhteisellä 6Aika-ohjelmalla. Kaupunkilähtöisiin haasteisiin on luotu koko kaupunkiyhteisön kesken ja kaupunkien välillä. Uusia ratkaisuja on kehitetty tiiviisti yritysten kanssa kokeillen ja pilotoiden. Tätä yhteistyötä on jatkettava. Tämä ohjelma on myös EU:ssa todettu erinomaiseksi malliksi muille maille.

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöt esittävät, että EU:n aluekehitysrahoitusta suunnataan jatkossakin kaupunkilähtöisten haasteiden ratkaisemiseen kuuden suurimman kaupungin yhteistyöllä.

Työ- ja elinkeinoministeriö on esittämässä uudenlaista kestävän kaupunkikehittämisen instrumenttia rakennerahasto-ohjelmaan 2021-2027. Esityksessä suunnitellaan rahoitusta kohdennettavan hallitusohjelman mukaisten ekosysteemisopimusten toimeenpanoon, mikä muuttaisi hyvin toteutunutta 6Aika-yhteistyötä.

Mikäli ohjelmaan otettavien kaupunkien määrä kasvaa, tulisi siihen korvamerkitä vähintään 10 prosenttia kansallisista rakennerahastovaroista. Kuuden suurimman kaupungin yhteistyötä tulee jatkaa ja sen rinnalle voitaisiin muodostaa näitä pienempien kaupunkien yhteistyötä. Ohjelman rakenne tulee luoda sellaiseksi, että se mahdollistaa jatkossakin kaupunkien väliset yhteishankkeet.

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohto tapasi Espoossa 9.–10.1.2020.

Tapaaminen oli jatkoa jo 15 vuotta jatkuneelle käytännölle, jossa suurimpien kaupunkien päättäjät vaihtavat tietoja, kokemuksia ja näkemyksiä kaupunkien ajankohtaisista kysymyksistä. Espoon tapaamisessa keskusteltiin erityisesti energiaratkaisuista ja pormestarimallista sekä kuntatalouteen, työllisyyteen, soteuudistukseen ja EU:n kaupunkien kehittämiseen liittyvistä teemoista. Luottamushenkilöitä puhututti myös se, miten kaupungit yhdessä voivat vastata aikamme suuriin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen ja väestön ikääntymiseen.

Isäntäkaupungin, Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä nosti puheenvuorossaan esille kaupunkien yhteistyön ja tiiviin edunvalvonnan tärkeyden. Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen totesi, että väestö keskittyy kasvukeskuksiin ja globaalistikin kaupunkien merkitys koko ajan kasvaa. Euroopan Unioni on Tytti Tuppuraisen mukaan tärkein kansainvälinen viitekehys myös suomalaisille suurille kaupungeille ja hän kehotti edelleen tiivistämään kaupunkien edunvalvontaa myös Brysselin suuntaan.

Julkaistu: 10.1.2020 
(muokattu: )