Uusien eskareiden ja ekaluokkalaisten ilmoittautuminen opetukseen alkaa

Linkki Vantaa-kanavan videoon: Elsa, Onni ja kaverit astuivat opintielle.
Katso Vantaa-kanavan videolta, kuinka Elsa, Onni ja kaverit astuivat opintielle.

Ensi syksynä opintiensä aloittavat lapset ilmoittautuvat esiopetukseen ja kouluun 7.1. alkaen. Kouluun ja esiopetukseen ilmoittautumisaikaa on 24.1.2020 asti. Ensi syksynä koulutien aloittaa 2700 vantaalaista ja esiopetuksen 2800 vantaalaislasta.

Kouluun ilmoittautuminen Wilma-järjestelmässä

Vantaan kaupunki on postittanut koulun aloittamista koskevan kirjeen kaikkien vuonna 2013 syntyneiden vantaalaislasten koteihin. Oppivelvollisuusilmoituksen mukana perhe saa tunnukset sähköiseen kouluun ilmoittautumiseen osoitteessa https://wilma.edu.vantaa.fi. Vantaa-infot auttavat tarvittaessa sähköisessä kouluun ilmoittautumisessa ja Wilma-järjestelmän käytössä. Käytön opastukseen tarvitsee mukaan oppivelvollisuusilmoituksen mukana tulleen oppilaskohtaisen avainkoodin tai jo itse luodun Wilman käyttäjätunnuksen. Päätös lähikoulusta julkaistaan Wilmassa 27.3.2020 tai lähetetään kotiin.

Painotettu opetus

Vantaalaiskouluissa vuosiluokat 1‒6 voi opiskella myös englannin kielellä, ruotsin kielikylvyssä tai montessoriopetuksessa. Painotettua opetusta järjestävät koulut pitävät tammikuussa infotilaisuuksia opetuksesta kiinnostuneille. Kaksikieliseen- ja montessoriopetukseen haetaan erillisellä hakemuksella, joka palautetaan postitse tai sähköpostin liitteenä 17.1.2020 mennessä siihen kouluun, johon on hakemassa.

Esiopetukseen ilmoittautuminen VaSa-palvelussa

Vantaan kaupunki on postittanut esiopetuksen aloittamista koskevan kirjeen kaikkien vuonna 2014 syntyneiden vantaalaislasten koteihin.

Esiopetukseen voi ilmoittautua sähköisesti VaSa-palvelussa. Palveluun kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistautumisella käyttäen verkkopankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai varmennekorttia. Esiopetukseen voi ilmoittautua myös palauttamalla paperisen ilmoittautumislomakkeen päiväkotiin tai lähettämällä sen osoitteeseen: Varhaiskasvatus, esiopetukseen ilmoittautuminen PL 313, 01030 Vantaan kaupunki.

Paperisen ilmoittautumislomakkeen voi tulostaa vantaa.fi-sivuilta tai hakea päiväkodista.

Esiopetuksen järjestämisestä vastaavat Vantaalla kunnalliset varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja yksityiset päiväkodit. Esiopetusta järjestetään sekä päiväkotien että koulujen tiloissa.

Kielipainotteinen esiopetus

Vantaalla on mahdollisuus osallistua myös englannin kielirikasteiseen esiopetukseen. Kielirikasteisessa esiopetuksessa luodaan kiinnostusta erilaisiin lasten toimintaympäristöissä kuuluviin kieliin. Toiminnasta enintään neljännes toteutetaan englanniksi.

Vantaalla voi osallistua myös ruotsin kielikylpyesiopetukseen. Esiopetus toteutetaan pääosin kielikylpykielellä, ja lapsia kannustetaan ruotsin kielen monipuoliseen käyttöön, mutta heillä on mahdollisuus tulla ymmärretyksi myös suomen kielellä.

Mahdollisuus on osallistua myös laajamittaiseen englanninkieliseen esiopetukseen. Laajamittaisessa englanninkielisessä esiopetuksessa toiminta suunnitellaan niin, että kahdella kielellä toteutetusta esiopetuksesta muodostuu kokonaisuus, jossa molemmat kielet ovat läsnä ja kehittyvät vähitellen opettajan mallintamisen ja lasten aktiivisen toiminnan kautta. Englannin kieltä käytetään laajamittaisessa englanninkielisessä esiopetuksessa yli 25 % toiminnasta.

Julkaistu: 7.1.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter