Kaupunginjohtaja Viljanen: Ratikka vie Vantaan ison harppauksen eteenpäin

Kaupunginvaltuusto päätti 16. joulukuuta käynnistää Vantaan ratikan yksityiskohtaisen suunnittelun.

– Olen tyytyväinen. Ratikka vie Vantaan kasvua ja kehittymistä ison harppauksen eteenpäin, kaupunginjohtaja Ritva Viljanen toteaa.

– Kehärata yhdisti Vantaan ja lentoaseman kiinteästi pääkaupunkiseudun ytimeen. Ratikka jatkaa tätä kehitystä ja liittää Vantaan alueita tiiviimmin yhteen.

Vantaan tavoitteena on kasvaa kestävästi. Ratikka vahvistaa nykyisiä keskustoja ja synnyttää pysäkkien ympärille uusia keskittymiä. Vuonna 2030 ratikan varrella on arviolta 87 000 asukasta ja 83 000 työpaikkaa. Päivän aikana ratikkaa käyttäisi jatkossa noin 100 000 asukasta, ja se vähentäisi 5 000 päivittäistä automatkaa.

Ratikan rakentamisen on arvioitu maksavan 393 miljoonaa euroa. Valtion odotetaan osallistuvan 30 prosenttiin kustannuksista tulevan MAL-sopimuksen myötä. Ratikan linjasta laaditaan kaavarunko.

– Vantaa ei ole vuosikymmeniin, sitten kehäradan rakentamispäätöksen, avannut näin suurta mahdollisuutta kiinteistöinvestointeihin. Mahdollisuudet elinkeinoelämälle on arvioitu noin 10 miljardiksi euroksi, pitkällä aikavälillä. Vaikka ratikka tuo aluksi menoja, vuosien mittaan sen voidaan arvioida tuovan myös merkittävät tulot. Kaupunki voi pitkällä aikavälillä arvion mukaan hyötyä jopa 680 miljoonaa euroa. Siten investointi voidaan lopulta rahoittaa näillä kiinteistötaloudellisilla tuloilla.

Rata luo uusia tapoja ihmisille ja elinkeinoelämälle

Korkeatasoinen joukkoliikenneyhteys houkuttelee uutta asuntorakentamista ja palvelujen tuottajia. Vantaan yleiskaavan 2020 luonnoksessa todetaan, että asukkaita tulee ratikan vaikutusalueelle selvästi keskimääräistä enemmän.
Ritva Viljanen palaa vielä Kehäradan merkitykseen.

– Kehärata on vaikuttanut ratkaisevasti siihen, minne elinkeinoelämä ja asuntotuotannot ovat sijoittuneet. Rata on käyttöliittymä, joka lisää Vantaan mahdollisuuksiin kasvaa ja luo ihmisille ja elinkeinoelämälle uusia tapoja toimia.

Vuodesta 2014 alkaen lähes puolet Vantaalle rakennetusta kerrosalasta onkin sijoittunut Kehäradan asemien läheisyyteen.

Lentoasemalta Jumbon ja Tikkurilan kautta Hakunilaan ja siitä Länsimäen kautta Mellunmäen metroasemalle johtavan linjan suunnittelu kestää kolmesta neljään vuotta. Rakentaminen voi alkaa 2024, jolloin linja olisi valmis liikennöintiin 2028.

Lisätietoa

Julkaistu: 17.12.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter