Vantaan ratikan suunnittelu vauhtiin

Valtuusto päätti äänestysten jälkeen käynnistää ratikan yksityiskohtaisen suunnittelun.

Lentoasemalta Jumbon ja Tikkurilan kautta Hakunilaan ja siitä Länsimäen kautta Mellunmäen metroasemalle johtavan linjan suunnittelu kestää kolmesta neljään vuotta. Rakentaminen voi alkaa 2024, jolloin linja olisi valmis liikennöintiin 2028.

Vantaan tavoitteena on kasvaa kestävästi, entistä tiiviimmin ja vahvojen joukkoliikenneyhteyksien varteen. Ratikka vahvistaa jo olemassa olevia keskustoja sekä synnyttää pysäkkien ympärille uusia vireitä pienkeskuksia lähipalveluineen. Vuonna 2030 ratikan varressa on arvioitu olevan 87 000 asukasta ja 83 000 työpaikkaa.

Ratikan rakentamisen on arvioitu maksavan 393 miljoonaa euroa. Valtion odotetaan osallistuvan 30 prosenttiin kustannuksista tulevassa MAL-sopimuksessa. Ratikan linjasta laaditaan kaavarunko, jotta investointi on pitkällä aikavälillä Vantaan osalta rahoitettavissa kasvavilla kiinteistötaloudellisilla hyödyillä.

Santeri Parkkonen toi nuorisovaltuuston terveiset ratikkakeskusteluun: - Nuorilla erilaisia kantoja siihen, tulisiko ratikkaa rakentaa vai ei. Yleisesti ottaen nuorisovaltuusto kuitenkin kannattaa kestäviä liikkumismuotoja ja joukkoliikenteen kehitystä. Nuorisovaltuusto näkee, että joukkoliikenteen tulisi olla kestävää sekä ympäristön, että talouden kannalta.

Lisää ratikan suunnittelusta vantaa.fi/ratikka

Kaupungintalon pihaan on tulossa promoratikka, jossa jaetaan ratikka-aiheista infoa. Tervetuloa tapaamaan ratikka-asiantuntijoita keskiviikkona 18.12. kello 14.00 - 15.30. Tiedon lisäksi tarjolla on lämmintä glögiä ja pipareita. Ratikkainfo tulee kiertämään ensi vuoden aikana ratikkareitin varrella eri alueilla.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat asemakaavat:

  • Myyrmäkeen Raappavuorentien ja tulevan Luhtitien (nykyisen Uomatien) risteykseen tulee uusi värikkäiden talojen kerrostalokortteli.
  • Myyrmäkeen tulee uusi päiväkoti aivan Louhelan aseman lähelle.
  • Varisto Luhtitien vartella laajennetaan pientaloaluetta. Uutta asuinrakentamista tulee 7000 k-m2 pääosin kaupungin maalle.
  • Puu-Kivistön aloituskortteleihin tulee kaksi monimuotoista puurakenteista asuinkorttelia. Uusia asuntoja alueelle tulee noin 200.
  • Myyrmäen Kelokuusenmäkeen tulee kaksi kerrostalokorttelia ja pysäköintilaitos. Kortteleihin tulee noin 340 asuntoa. Asuinkerrostalot ovat korkeimmillaan kahdeksankerroksisia. Katujulkisivujen tulee olla värikkäitä, ja niiden tulee koostua tiilipinnasta ja värillisitä julkisivun osista.
  • Korson Naakkamäen pientaloalueelle tulee täydennysrakentamista Tussinkosken herkät luontoarvot huomioiden.
  • Hakunilan Raudikkokujan rakentaminen monipuolistaa alueen nykyistä asuntotarjontaa. Asuinkerrostaloja rakennetaan olemassa olevien kerrostalojen pysäköintitonteille ja tonteiksi muutettaville katualueille.
  • Hakunilan Heporinteellä muutetaan liiketilojen korttelialueita sekä katualueita asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Alueelle tulee noin 140 asuntoa.
Julkaistu: 17.12.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter