Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelma vuonna 2020 kaupunginhallitukseen

Vantaan kaupunginhallitus käsittelee 16. joulukuuta myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelmaa vuonna 2020.

Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelman tarkoitus on vähentää hyvinvointieroja kohdentamalla resursseja ja tukitoimia sinne, missä tuen tarve on tavallista suurempi.

Toimintaohjelmaa toteutetaan alueellisesti parantamalla valittujen kohdealueiden viihtyisyyttä yhteistyössä asukkaiden kanssa sekä kohdentamalla palveluja ja tukitoimia näille alueille. Tämän lisäksi toimintaohjelmassa on kaupunkitasoisia toimenpiteitä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja kotoutumisen varmistamiseksi.

Vuonna 2020 toimintaohjelma sisältää 18 toimenpidettä: muun muassa osallistava budjetointi, asukasyhteistyön parantaminen, suomen kielen opetusta pitkäaikaistyöttömille valmennustaloilla, erityisnuorisotyöntekijöitä yläkouluille ja Variaan, Tempo-orkesteritoiminnan laajentaminen sekä suun terveydenhuolto asukastapahtumissa.

Lisäksi erillisellä rahoituksella ollaan toteuttamassa yhteisötalo Hakunilaan sekä kesän puistoruokailu.

Toimintaohjelma toteutetaan vuosina 2019–2021. Toimintaohjelman toteutukseen budjetoidaan kaksi miljoonaa euroa vuosittain, yhteensä kuusi miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus seuraa ohjelman toimeenpanoa ja vahvistaa vuosittain ohjelman seuraavan vuoden päälinjaukset.

Muita kokouksen aiheita

  • Keittiöverkkoselvityksen pohjalta laadittu pilotointisuunnitelma
  • Nuorten kesätyöllistämistuen (kesätyöseteli) käyttöönotto ja käytännöt vuonna 2020 ja selvitys käytöstä 2019
  • Koivukylän keskustan suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun voittajan Health City Finland, Cor Group -konsernin suunnitteluvarauksen päättyminen
  • Kaupunginjohtajan ja eräiden apulaiskaupunginjohtajien sijaiset 1.1.2020 alkaen

Kokouksen kaikkiin aiheisiin voi tutustua tarkemmin kokouksen esityslistalta osoitteessa paatokset.vantaa.fi.

Julkaistu: 12.12.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter