Matkalla elämyskeitaaksi - tekninen lautakunta hyväksyi Kuusijärven pitkän aikavälin suunnitelman

Tekninen lautakunta käsitteli 10.12. kokouksessaan Kuusijärven yleissuunnitelmaa (asia 11). Kuusijärvestä halutaan kehittää niin kansainvälisiä matkailijoita kuin lähellä asuviakin ihmisiä palveleva virkistyskeskus, jossa on vahva kansallispuistohenkinen painotus. Suunnittelualue liittyy Vanhan Porvoontien yli vievään vastavalmistuneeseen siltayhteyteen, joka mahdollistaa sujuvan liikkumisen Sipoonkorven kansallispuistoon. Sillan avajaisia juhlitaan tulevana lauantaina 14.12. klo 14.

Kuusijärvestä kehitetään Vantaan luontomatkailun ja virkistyksen helmi maiseman ja alueen kantokyvyn määrittämissä suhteissa. Suunnittelun tavoitteena on luonnon ja uusien suunnitteluratkaisujen sovittaminen yhteen kasvavien kävijämäärien ja laajentuvien virkistysmahdollisuuksien kanssa. Alueen suunnittelussa on noudatettu ekologisen maisema-arkkitehtuurin suunnitteluperiaatteita korostaen paikallista luontoa. Rakennusten ja ulkotilojen materiaalit sopivat arvokkaaseen luontoympäristöön; päämateriaalina on puu, joka toistuu rakennuksissa, ulkokalusteissa ja muissa varusteissa.

Kuusijärven suunnitelmassa on esitetty myös paljon uusia aktiviteetteja alueelle - niin lapsille kuin aikuisillekin: uuden lasten leikkipaikan teema toistaa ympäröivän luonnon elementtejä ja materiaaleja, ja kesäaikaan voi vilvoitella erilaisten suihkujen leikkimaailmassa. Nykyinen pulkkamäki siirretään järven kaakkoiskulmalta lähemmäksi rakennuksia, jolloin sen lumettaminen on mahdollista. Lisäksi suunnitelmassa on hahmoteltu aluevaraukset rantalentopallokentälle, kuntoilualueelle, kiipeilymaailmalle ja vuokrattaville kajakeille ja sup-laudoille. Myös uimarannan jäsentelyä selkeytetään ja laitureita uudistetaan. Järveä kiertävän rantareitin varrelle on suunnitteilla nuotiopaikka, vuokrakotia ja luontopolku opastauluineen. Rantareitti rakenteineen suunnitellaan kaikille soveltuvaksi ja sen valaistusta parannetaan.

Kuusijärven hyvä vedenlaatu on tärkeää ja sen parantamiseen on esitetty suunnitelmassa ratkaisuehdotuksia. Yleissuunnitelmassa ehdotetaan suihkujen lisäämistä ranta-alueelle, jotta muun muassa uimareiden mukana tulevat aurinkorasvat eivät kuormittaisi järveä. Kuusijärveen laskevaan puroon, arvokkaan suoluontoalueen yläpuolelle on ehdotettu biosuodatusratkaisuja torjumaan Lahdenteiltä tulevia päästöjä. Myös pysäköintialueen hulevesien käsittelyyn on kiinnitetty erityisesti huomiota. Viime kesänä laitureiden alle asennettiin biohiilipohjainen vedensuodatin.

Yleissuunnitelmassa esitetään myös ratkaisu pysäköinnin sujuvoittamiseksi: Lahdentieltä on mahdollista linjata uusi liittymä Kuusijärvelle, ja toteuttaa uusi, suurempi pysäköintialue nykyistä paremmin maisemaan sopivaksi. Pysäköintikapasiteetti kasvaisi tällöin noin 160 lisäpaikalla yhteensä 390 autopaikkaan.

Kuusijärven yleissuunnitelman hyväksymisen jälkeen sen eri osia suunnitellaan tarkemmin ja toteutetaan vaiheittain. Vastavalmistuneen sillan lisäksi Kuusijärvellä tällä hetkellä rakennetaan lisää uusia ulkoilureittejä, lisätään opasteita ja valaistusta. Yleissuunnitelmasta ensimmäisinä toteutunevat uusi pulkkamäki sekä järven ympäri kiertävä esteetön ulkoilureitti. Nämä pyritään toteuttamaan vuosien 2020-2022 aikana. Yleissuunnitelmassa olevat uudet rakennukset ovat pidemmän aikavälin hankkeita, jotka voisivat toteutua aikaisintaan 2020-luvun loppupuolella.

Kuusijärven tämän hetkiset palvelut ja virkistysmahdollisuudet on kerätty verkkoon www.vantaa.fi/kuusijarvi
Sillan avajaistapahtuma Facebookissa: https://www.facebook.com/events/686062991801444/

Uusia puistoja Aviapoliksen ytimeen

Lautakunta hyväksyi myös Annefredinpuiston (aiemmalta nimeltään Manttaalipuisto) sekä Rälssipuiston yleisten ulkotilojen suunnitelman (asia 12). Annefredinpuisto ja Rälssipuisto ovat Aviapoliksessa, Veromiehen kaupunginosan keskeiset puistoalueet. Niihin toteutetaan tiloja oleskelulle, leikille, liikunnalle, kaupunkiviljelylle ja kohtaamispaikoille sekä hyvät läpikulkumahdollisuudet. Rälssipuisto on noin 0,9 hehtaarin ja Annefredinpuisto 2,4 hehtaarin suuruinen. Palo-oja -niminen puro virtaa puistojen läpi parisen metriä syvässä uomassa. Puro on tarkoitus saada paremmin esiin puistojen rakentamisen yhteydessä. Puistoja on suunniteltu samanaikaisesti Aviapolis Urban Blocks -alueen asemakaavaluonnoksen kanssa. Hankkeen kustannusarvio on Rälssipuiston osalta 1 900 000 euroa ja Annefredinpuiston osalta 4 700 000 euroa. Puistojen rakentaminen alkaa arviolta vuonna 2021.

Kilterin koulun mittava remontti hyväksyttiin

Kilterin koulu on yläkoulu, jossa toimivat luokka-asteet 7–9. Koulun 1980-luvulla suunnitellut tilat ovat alimitoitettuja suhteessa alueen kasvavaan oppilasmäärään. Nyt koulutilat modernisoidaan vastaamaan nykyopetuksen tarpeita (asia 8). Kilterin koulun korjausta koskeva tarveselvitys ja hankesuunnitelma on tehty yhteistyössä sivistystoimen, vapaa-ajan palvelujen ja tilakeskuksen kanssa. Kilterin koulun remontissa otetaan huomioon koulun tilojen yhteiskäytön tuomat muutostarpeet: tilojen halutaan olevan monipuolisesti käytettävissä niin perusopetuksen tarpeisiin kuin erilaiseen vapaa-ajan toimintaankin. Koulurakennus kuuluu sijainniltaan ja arkkitehtuuriltaan Myyrmäen keskustan 1980- ja 1990-luvun rakennusvaiheen keskeisimpiin rakennuksiin. Korjaustoimet suunnitellaankin alkuperäistä arkkitehtuuria ilmentäen ja kunnioittaen. Rakennus on suojeltu myös asemakaavalla. Remontin hinnaksi tulee noin 14,3 miljoonaa euroa. Hankkeen kustannuksista merkittävimmän osan aiheuttaa rakenteelliset korjaukset ja LVIS-tekniikan uusimisen kustannukset.
Tekninen lautakunta hyväksyi hankkeen tarveselvityksen ja hankeselvityksen ehdolla, että myös opetuslautakunta hyväksyy hankkeen osaltaan.

Lisäksi lautakunta päätti muun muassa hyväksyä ensi vuoden toimitila-, katu- ja puistohankkeiden rakentamisohjelmat esitysten mukaisesti. Rakentamishankkeista lisää ennakkotiedotteessa.

Kaikki muut asiat päätettiin esitysten mukaisesti, paitsi asia 7: Kytöpuiston koulun perusparannus, joka jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen. Asia 6 (Hämeenkylän kouluhankkeen ja toteutusvaiheen allianssisopimuksen siirto VTK Kiinteistöt Oy:lle) poistettiin esityslistalta.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 10.12.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter