Vapaa-ajan lautakunta hyväksyi Nikinmäen koulun hankesuunnitelman

Lautakunta hyväksyi osaltaan Jokivarren koulun osana toimivan Nikinmäen opetuspisteen tilamuutosten ja nuorisotilan hankesuunnitelman, joka etenee seuraavaksi edelleen hyväksyttäväksi maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialalle. Suunnitelman mukaan Nikinmäen koulun olemassa oleviin tiloihin tulisi alueelle toivottu nuorisotila.

Nuoriso- ja opetustoiminnan yhteiskäyttöön tulevat tilat rakennetaan Nikinmäen koulun ensimmäisen kerroksen entiseen neuvolasiipeen. Luokkatiloihin tehdään muutostöitä siten, että ne ovat monikäyttöisemmät ja tehokkaammat sekä helpottavat uuden opetussuunnitelman toteuttamista. Muutostyöalueiden pinta-ala on yhteensä n. 75m2. Alueen järjestöt ja asukaat voivat varata tiloja käyttöönsä, silloin kun kaupungilla ei ole tilassa omaa palvelutoimintaa.

Nikinmäen opetuspisteen muutostyöt sisältyvät syksyllä 2017 hyväksyttyyn Korson koulua korvaavien tilojen tarveselvitykseen. Hankkeen tavoitehinta on 309 000 €, ja 2. kerroksen kulkusillan laajentamisen erillishinnaksi on laskettu 21 000 €. Hankkeelle on varattu määrärahaa taloussuunnitelman 2020–2023 investointiosassa ja se on tarkoitus toteuttaa vuonna 2020. Rakennustyöt pyritään tekemään kesällä eikä hanke aiheuta väistötilan tarvetta (esityslistassa asia 19, pöytäkirjassa asia 7).

Lautakunnan muita päätöksiä

  • Hyväksyttiin kaupunkikulttuurin toimialan käyttösuunnitelma vuodelle 2020, asia 7
  • Hyväksyttiin kuuden taide- ja kulttuuritapahtuman avustustilitykset, asia 12
  • Varattiin 5000 euron määräraha Gjutarsin taiteilija-ateljeen kansainväliseen taiteilijavaihtoon vuodelle 2020, asia 13
  • Päätettiin kulttuuripalveluiden vuodelle 2020 varatun 1 313 695 euron avustusmäärärahan jakaumasta. Avustusmäärärahasta päätettiin varata 497 000 euroa hakemuksetta myönnettävään teatteri- ja orkesteritukeen sekä loput muihin, myöhemmin jaettaviin avustuksiin, asia 14
  • Päätettiin myöntää harrasteliikunnan ohjaajatukea vuodelle 2020 Urhea-säätiölle Vantaan yläkoululaisten Urhea-valmentajien ohjaajakuluihin, Hakunilan Kisa ry:lle seitsemän alle 12 -vuotiaiden salibandykerhon ohjaajakuluihin sekä If Kungen rf:lle neljän 1.-2. luokkalaisille suunnatun kaikille avoimen ja maksuttoman futsal -liikuntakerhon ohjaajakuluihin, asia 16
  • Päätettiin myöntää Vantaan markkinointitukea Vantaan Hiihtoseura ry:lle 10 000 euroa maastohiihdon Suomen Cupin osakilpailun järjestämiseen 15.-16.1.2020, asia 17
  • Päätettiin liikuntatoimintaan vuodelle 2020 tarkoitetun 1 332 743 euron avustusmäärärahan jakaumasta, asia 18.

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaan tai vähäisin muutoksin. Esityslista kokonaisuudessaan.

Julkaistu: 10.12.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter