Vantaan ratikkasuunnittelu valtuustolle vahvistettavaksi

Vantaan kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle ratikan yksityiskohtaisen suunnittelun käynnistämisestä.

Vantaan ratikka on noin 19 kilometriä pitkä raitiotielinja, jonka on suunniteltu kulkevan lentoasemalta Jumbon ja Tikkurilan kautta Hakunilaan ja siitä Länsimäen kautta Mellunmäen metroasemalle. Vantaan ratikasta tulee merkittävä ja ensimmäinen osa seudullista raitiotieverkostoa. Kaupunginhallitus päätti, että Tikkurilassa ratikan reitin päävaihtoehto on Ratakujan linjaus ja varavaihtoehtona Lummetien linjaus. Ratakujan linjauksessa siirtyminen pääradan junille on sujuvin. Kaupunginhallitus päätti, että Ratakujan linjauksen soveltuvuus tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn noin kahden vuoden kuluttua.

Ratikan kiinteistötaloudelliset hyödyt Vantaalle ovat noin 680 miljoonaa euroa. Ratikan on arvioitu tuottavan 30 prosenttia lisää asumista ja 15 prosenttia lisää toimitilarakentamista. Vantaan tavoitteena on kasvaa kestävästi, entistä tiiviimmin ja vahvojen joukkoliikenneyhteyksien varteen. Ratikka vahvistaa jo olemassa olevia keskustoja sekä synnyttää pysäkkien ympärille uusia vireitä pienkeskuksia lähipalveluineen. Vuonna 2030 ratikan varressa on arvioitu olevan 87 000 asukasta ja 83 000 työpaikkaa.

Päätavoitteita ovat joukkoliikenteen verkoston ja kansainvälisen saavutettavuuden parantaminen, autottoman elintavan edistäminen, kaupunkikeskustojen kehittäminen, houkuttelevien asuin- ja työpaikka-alueiden lisääminen sekä liikenteen ympäristöhaittojen vähentäminen. Ratikka toteuttaakin useita kaupungin strategian, yleiskaavan ja MAL 2019 -suunnitelman tavoitteita.

Ratikan rakentamisen on arvioitu maksavan 393 miljoonaa euroa. Valtion odotetaan osallistuvan 30 prosenttiin kustannuksista tulevassa MAL-sopimuksessa. Tukea haetaan myös EU:lta.

Ratikan seuraavat suunnitteluvaiheet ovat asemakaavoitus, katusuunnittelu ja toteutussuunnittelu. Tämä vaihe kestää kolmesta neljään vuotta, jolloin ratikan rakentaminen alkaisi aikaisintaan vuonna 2024 ja liikennöinti vuonna 2028.

Kaupunginhallituksen muutokset esitykseen

Kaupunginjohtaja muutti päätösesitystään siten, että

-kohta F kuuluu: ratikkakäytävän maankäytöstä laaditaan kaavarunko tai useampia kaavarunkoja koko käytävästä ennen toteutuspäätöksen tekoa niin, että ratikkainvestointi on pitkällä aikavälillä Vantaan maksuosuuden osalta rahoitettavissa ratikan aikaansaamilla ja kaavarungon mahdollistamilla kasvavilla kiinteistötaloudellisilla hyödyillä

-kohta B muutettiin kuulumaan: Tikkurilassa ratikan reitin päävaihtoehdoksi valitaan ensisijaisesti Ratakujan linjaus ja toiseksi vaihtoehdoksi Lummetien linjaus, mikä poikkeaa kaupunginhallituksen aiemmasta päätöksestä (12.11.2018 § 19). Ratakujan vaihtoehdon soveltuvuus selvitetään noin kahden vuoden aikana ja asia tuodaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Esittelytekstiin tehtiin seuraavat lisäykset:

- - Ratakujan sujuvuus koko reitin suurimpana vaihtoasemana on kuitenkin ylivoimainen verrattuna muihin vaihtoehtoihin. Tämä merkitsee sitä, että Ratakujassa käyttäjämäärät olisivat arvioiden mukaan 20 000 – 40 000 matkustajaa vuorokaudessa suuremmat kuin muissa vaihtoehdoissa.

- - Vantaan ratikka -hankkeeseen laaditaan osallisuus- ja viestintäsuunnitelma. Suunnitelmassa kuvataan, miten kaupunkilaiset voivat osallistua ja vaikuttaa hankkeeseen ja kuinka hankkeen etenemisestä viestitään

- - jatkosuunnittelu kappaleen loppuun ja esittelytekstiin; ratikkahankkeen tilannekatsaus tuodaan säännöllisesti kaupunginhallitukseen esimerkiksi osavuosikatsausten yhteydessä.

- - yleiskaava kohtaan esittelytekstiin lisättiin ”…Vuosaareen. Vantaan uudessa yleiskaavassa varaudutaan myös ratikan jatkamiseen Vantaan Aviapoliksesta Länsi-Vantaalle.”

- - Superbussi – esittelytekstin loppuun: Erilaiset liikennöintiratkaisut on syytä pitää mukana keinovalikoimassa pohdittaessa tulevaisuuden joukkoliikenneratkaisuja.

Kaupunginvaltuusto käsittelee asiaa 16.12.2019 kokouksessaan.

Julkaistu: 9.12.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter