Kaupunkisuunnittelulautakunnalle esiteltiin uimapaikan sisältävää Vaaralanlammet -kaavaa

Kaupunkisuunnittelulautakunta kokoontui 9.12. Lautakunnalle esiteltiin muun muassa Vaaralanlammet -asemakaavamuutos, joka sijoittuu Rajakylän ja Vaaralan kaupunginosiin (asia 13). Lautakunnalle esitettiin, että kaavamuutos asetettaisiin nähtäville, mutta se päätettiin jättää pöydälle seuraavaan kokoukseen. Kaava mahdollistaisi virallisen uimapaikan ja siihen liittyvän vähäisen rakentamisen Vaaralanlammille sekä alueen ulkoilureittien kehittämisen. Lisäksi kaava vahvistaisi Slåttmossenin suon luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävät alueet. Suunnittelualue sijaitsee Vaaralan ja Rajakylän kaupunginosissa, Vaaralan asuin- ja teollisuusalueiden ja Porvoonväylän välillä. Alue rajautuu lännessä Helsingin kaupunginrajaan ja idässä virkistysalueisiin ja Fazerin tehtaisiin. Vaaralan ja Jakomäen lampien kehittämisestä lähialueen asukkaiden virkistysalueeksi ja viralliseksi uimapaikaksi on tehty valtuustoaloite sekä Vantaalla että Helsingissä. Lampien aluetta on tarkoitus kehittää yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa.

Lautakunta päätti myös esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi Kiitoradankujan asemakaavamuutosta Veromiehessä (asia 12) sekä Tammistontie 2:n asemakaavamuutosta Tammistossa (asia 14).

Alkavia asemakaavatöitä

Lautakunta merkitsi myös tiedoksi uusia, alkavia asemakaavamuutostöitä. Viertolassa Viertolankuja 4:ssä puretaan kolmekerroksinen toimisto- ja teollisuusrakennus. Talossa toimii nyt mm. Tanssiteatteri Raatikko. Tilalle kaavaillaan 3-8 -kerroksisia asuinkerrostaloja. Kivistön keskustassa, Kehäradan pohjoispuolelle Kvartsinkulmaan on suunnitteilla uutta asuntorakentamista. Suunnittelualue on laajentunut, minkä vuoksi sen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on päivitetty. Hakunilan keskustassa Hiirakkokuja uudistuu: uusia asuinkerrostaloja on kortteliin suunnitteilla noin kuusi, joista pääosa sijoittuu Hakunilantien varteen. Rakennusten korkeudet vaihtelevat viidestä yhdeksään kerrokseen. Liike- ja palvelutilat sijoittuvat rakennusten kivijalkaan, Hakunilantien varteen. Asukaspysäköinti sijoittuu korttelin sisään maantasoon sekä Hiirakkokujan päätteeseen suunniteltuun pysäköintilaitokseen. Kivistön keskustaan on suunnitteilla tapahtuma-areena. Kaavamuutosalue sijaitsee Kivistössä Hämeenlinnanväylän ja Vantaankoskentien välissä, ja se rajautuu pohjoisessa kehärataan ja etelässä metsään. Alustavien suunnitelmien mukaan hanke sisältää täysimittaisen jalkapallokentän, liikuntapalveluja, toimisto- ja kokoustiloja sekä hotelli ja ravintolapalveluja. Areenan kapasiteetti on urheilutapahtumissa 13 000 katsojapaikkaa, lisäksi 5000 paikkaa oheistiloissa. Konserttitapahtumissa on 23 000 katsojapaikkaa. Autopysäköintiä tutkitaan rakenteellisena ratkaisuna maanalaisiin kerroksiin tai erilliseen pysäköintilaitokseen. Rakentamisen kerrosala olisi noin 40 000 m2.
Alkavista kaavatöistä tehdään aina osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan suunnittelun lähtökohdista, kaavatyön etenemisestä ja siihen osallistumisesta. Vireille tulleiden kaavojen etenemistä voi seurata muun muassa internetissä www.vantaa.fi/ajankohtaiset_kaavat. Kaavaluonnoksen valmistuessa se tuodaan lautakunnan käsittelyyn, josta se etenee kaupunginhallituksen päätöksellä nähtäville.

Lisäksi päätettiin mm. hyväksyä kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisen toiminnan osalta tulevan vuoden käyttösuunnitelma (asia 6), myydä tontti Leinelästä omistusasuntotuotannon toteuttamista varten noin 1,3 miljoonalla eurolla (asia 26) sekä myydä tontti Rajakylästä vapaarahoitteista omistusasuntotuotantoa varten noin 767 000 eurolla (asia 27). Myös sopimus Vehkalan tontista SPR:n Veripalvelun kanssa hyväksyttiin. Aiheesta lisää ennakkotiedotteessa.

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaisesti lukuunottamatta pöydälle jätettyä Vaaralanlammet -kaavamuutosta.

Ensi vuonna kaupunkisuunnittelulautakunta kokoontuu ensimmäisen kerran 14.1.2020. Lautakunnan kokouspäivä vaihtuu maanantaista tiistaille.

Kokouksen esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi


Julkaistu: 9.12.2019 
(muokattu: )