Vantaalaiset vaikuttajanaiset yhteistyöhön

Vantaalle on perustettu valtuuston naiset -ryhmä tukemaan tasa-arvoa työelämässä ja palveluissa. Ensimmäisessä kokouksessa 2. joulukuuta päätettiin ryhmän muodostamisesta ja toiminnan suuntaviivoista.

Valtuuston kevään strategiapäivässä eri valtuustoryhmien naisedustajat ehdottivat valtuuston naiset -verkoston perustamista. Vastaavia verkostoja on muun muassa eduskunnassa, ja niiden tavoitteena on usein ollut tutustua erityisesti tyttöjen ja naisten asemaan.

Valtuuston naiset on avoin, epävirallinen ja vapaaehtoinen verkosto, ja se on avoin myös valtuuston miehille. Ryhmä kokoontuu aluksi muutaman kerran vuodessa ja tutustuu erityisesti naisille ja tytöille tärkeisiin Vantaan toimintoihin ja palveluihin.

Ensimmäisessä tapaamisessa perehdyttiin työn lähtökohtiin. Tasa-arvotiedon keskuksen projektipäällikkö Mia Teräsaho kertoi sukupuolen merkityksestä poliittisessa päätöksenteossa, työelämässä ja muilla tärkeillä elämänalueilla. Tilaisuudessa keskusteltiin myös verkoston toiminnasta. Sovittiin, että jatkossa tutustutaan kaupungin palveluksessa olevien naisten työoloihin ja niihin palveluihin, joita kaupunki tuottaa tytöille ja naisille.

Suomessa on edelleen erityisen paljon sukupuolittuneita työelämän rakenteita. Tapaamisissa pohditaan, mitä valtuutetut voivat tehdä tasa-arvon edistämiseksi. Seuraavaksi tutustutaan perusopetukseen ja tyttöjen koulukäynnin haasteisiin sekä siihen, miten nuoria ohjataan toiselle asteelle. Lisäksi ensi vuonna vieraillaan Vantaan uudessa turvakodissa. Suunnitteilla on myös tapaaminen eduskunnan naisverkoston kanssa.

Segregaation torjunta tulee olemaan verkoston työlistalla. Verkosto haluaa niin ikään pysäyttää Vantaalla naisiin kohdistuvan törkypuheen, jota on suunnattu huomattavassa määrin myös naisvaltuutettuihin. Seuraavassa tapaamisessa mietitään, miten aiheeseen tartutaan.

Tilaisuuksiin kutsutaan kaikki naisvaltuutetut sekä virkakunnasta kaupunginjohtaja ja naisapulaiskaupunginjohtajat.

Julkaistu: 9.12.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter