Teknisessä lautakunnassa 10.12. toimitilojen, katujen ja puistojen rakentamishankkeet ensi vuodelle

Teknisen lautakunnan vuoden viimeisessä kokouksessa 10.12. käsitellään tulevan vuoden rakentamishankkeita. Käsittelyssä ovat tilakeskuksen uudis- ja korjausrakentamisen työohjelmat sekä kuntatekniikan keskuksen katuihin ja puistoihin kohdistuvat rakentamishankkeet (asiat 14, 15 ja 17).

Toimitilarakentamisen osalta kaupungin 11.11.2019 hyväksytyssä vuoden 2020 budjetissa on varattu uudisrakentamiseen 30 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 aikana määrärahoilla toteutettavista rakenteilla olevista uudisrakennushankkeista valmistuvat Kaivokselan II ja Veturin päiväkodit sekä Martinlaakson ja Myyrmäen urheilupuiston huoltorakennuksien laajennukset. Kokonaan 2020 toteutettavia hankkeita (vuokra) ovat Hevoshaan urheiluhallitilan ja Vapaalan päiväkodin paviljonki, joiden osalta on budjetoitu liittymä-, piha- ja perustamiskustannuksia. Aloitettavia kohteita ovat Jokiniemen koulun laajennus päiväkotitiloilla, Leppäkorven koulun laajennus, Länsimäen päiväkoti ja Uomarinteen päiväkoti.

Konserniyhtiö VTK Kiinteistöt Oy:n taseeseen siirrettynä hankkeena 2020 valmistuu Hämeenkylän koulu ja liikuntahalli. Lisäksi 2020 oletetaan valmistuvan Leinelän asukastupahankkeen, jonka rahoitus on pääosin aiemmin rahastoitu hanketta varten. Konserniyhtiö VAV:n rahoituksella vuonna 2020 on rakenteilla erityisryhmien asumis- ja palvelutilahanke Koivuhakaan.

Kaupunkikonsernin ulkopuolisilta tahoilta ollaan 2020 vuokraamalla hankkimassa Vapaalan päiväkodille lisätiloiksi paviljonkirakennus sekä entisen Hevoshaan koulun liikuntatiloja korvaamaan kevytrakenteinen urheiluhalli. Lisäksi Tikkurilasta haetaan korvaavaa vuokratilaa Lasten kulttuuritalo Pessille ja uusia tiloja lastensuojelutoiminalle. Työllisyyspalveluille haetaan palvelutiloja Länsi-Vantaalta. Hakunilan alueelta haetaan vuokrattavaksi asukastilat. Koivukylästä halutaan vuokrata asukastilat kirjaston yhteydestä ja vanhusten hoiva-asuntoja vuokrataan eripuolelta kaupunkia. Ensihoidon päivystystilat vuokrataan Myyrmäestä.

Toimitilojen korjauksiin on varattu ensi vuodelle 40,6 miljoonaa euroa. Vuoden vaihteessa rakenteilla olevista korjaushankkeista 2020 valmistuvat Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Orvokin peruskorjaus, Rajatorpan vanhan koulun perusparannus, Västersundomin koulun peruskorjaus, Myyrinkodin muutostyöt, Solkikujan päiväkodin osittaiset peruskorjaustyöt sekä Köningstedin koulun julkisivukorjaukset. Vuoden aikana aloitettavista ja valmistuvista hankkeista merkittävimmät ovat Håkansbölen kartanon talousrakennusten korjaustyöt, Lehtikuusen koulun ja Martinlaakson uimahallin julkisivujen kunnostus, Nikinmäen koulun tilamuutos- ja korjaustyöt, Kaunialan sairaalan V-osan katon korjaustyöt, Bjursin navetan katon ja ulkoseinien kunnostus sekä väistötilojen järjestyessä viidessä päiväkodissa (Louhela, Pähkinänsärkijä, Seljapolku, Ruokopilli ja Urheilupuisto) tehtävät remontit. Nykyisen Leppäkorven koulun muutos- ja korjaustyöt aloitetaan koulun laajennustöiden yhteydessä.

Kunnallistekniikan investointeihin on varattu ensi vuodelle on 40,5 miljoonaa euroa. Merkittävimpiä liikennealuehankkeita ovat Kivistön kaupunkikeskukseen liittyvien katujen rakentamisen jatkuminen sekä Vehkalantien rakentamisen aloittaminen. Aviapoliksessa aloitetaan Ylästö 7:n ja 8:n -nimisten asemakaava-alueiden sekä Sutarsin alueen rakentaminen. Koivukylässä käynnistetään Laurintien perusparantaminen. Valtion kanssa yhteishankkeena toteutetaan Koivukylänväylän sekä Leppäkorventien jalankulku- ja pyörätiet. Merkittävin urheilualuehanke on Myyrmäen urheilupuiston perusparantamisen jatkuminen. Merkittävimpiä viheraluehankkeita ovat Joukontien kevyenliikenteen sillan ja Timanttikiteenpuiston rakentaminen.

Lisäksi Marja-Vantaan ja keskustojen kehittämisrahastosta maksetaan mm. Vernissan- ja Väritehtaanrannan sekä Vernissansillan rakentamista Tikkurilan jokirannassa.

Esityslistalla lisäksi mm.:

  • Hämeenkylän kouluhankkeen ja toteutusvaiheen allianssisopimuksen siirto VTK Kiinteistöt Oy:lle (asia 6)
  • Kytöpuiston koulun remontin tarveselvitys ja kustannusennuste (asia 7)
  • Kilterin koulun remontin tarveselvitys ja hankesuunnitelma (asia 8)
  • Päiväkodin vuokraaminen Kielotie 15:sta (asia 9)
  • Vantaan vesihuollon toiminta-alue vuosille 2019-2021 (asia 10)
  • Kuusijärven alueen yleissuunnitelma (asia 11)
  • Manttaali- ja Rälssipuiston julkisten ulkotilojen yleissuunnitelma (asia 12).

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 5.12.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter