Opetuslautakunnassa Kytöpuiston koulun perusparannuksen tarveselvitys

Opetuslautakunta saa vuoden viimeisessä kokouksessa 9.12. käsiteltäväkseen kolmen koulun tila-asioita.

Koivukylässä sijaitsevan, vuonna 1980 rakennetun Kytöpuiston koulun perusparannuksen tarveselvityksessä on tarkasteltu sekä rakennuksen teknisiä korjaustarpeita että toiminnallisia tilamuutoksia. Suunnitellut korjaustyöt kattavat koko koulurakennusta, lukuun ottamatta rakennuksessa sijaitsevaa hammashoitolaa. Koulutiloissa toteutettavissa tilamuutoksissa otetaan huomioon perusopetuksen koulujen toimintakulttuurin muutos, uusi opetussuunnitelma, uudet oppimisympäristöt sekä oppimistilojen yhteiskäyttömahdollisuudet. 5200 m2:n koulun oppilasmäärä on tällä hetkellä 428 oppilasta ja henkilökuntamäärä on n. 45 henkilöä.

Tilakeskuksen tarveselvityksestä kustannusennuste on 8 600 000 € (alv 0%)/10 664 000 (alv 24 %). Hankesuunnitteluvaiheessa tutkitaan vielä mahdollisten riskirakenteiden kustannusvaikutukset. Hankkeelle on varattu määräraha taloussuunnitelman 2020–2023 investointiosassa ja se on tarkoitus toteuttaa vuosina 2023–2024. Perusparannustöiden ajaksi tarvitaan väistötilat. Lautakunnalle esitetään Kytöpuiston koulun korjaustöiden tarveselvityksen hyväksymistä, asia 17.

Nikinmäen koulun hankesuunnitelma

Jokivarren koulun osana toimivaa Nikinmäen opetuspistettä koskevassa hankesuunnitelmassa on tarkasteltu opetustilojen muutostöitä ja nuorisotilan rakentamista olemassa oleviin tiloihin. Olemassa oleviin koulutiloihin, ensimmäisen kerroksen entiseen neuvolasiipeen rakennetaan tilat, jotka ovat yhteiskäytössä nuoriso- ja opetustoiminnan kanssa. Lisäksi ensimmäisen kerroksen luokkasiivessä tehdään tilamuutostöitä helpottamaan uuden opetussuunnitelman toteuttamista. Muutostyöalueiden pinta-ala on yhteensä n. 75m2. Hankesuunnitelman tavoitehinta on 309 000 € (alv 0%)/383 200 (alv 24 %). Lautakunnalle esitetään Nikinmäen koulua koskevien tilamuutosten, nuorisotilan ja 1.kerroksen opetustilojen hankesuunnitelman hyväksymistä, asia 18.

Veromäen koulun paviljonkitarve

Lähivuosina, alueen rakentuessa Veromäen koulun oppilasmäärien ennustetaan nousevan. Perusopetusikäisten ikäluokkien kasvaessa alueelle valmistuu tulevaisuudessa ala- ja yläkoulutiloja, mutta jo sitä ennen kouluun on tarpeen toteuttaa pääasiassa luokkien 7.-9. tarpeisiin erityisvarusteltuja aineopetustiloja riittävien tilojen turvaamiseksi. Lautakunnalle esitetään lisätilan hankkimista Veromäen koululle, asia 19.

Esityslistalla lisäksi:

  • Oikaisuvaatimukset opetuslautakunnan päätöksestä koskien Rajatorpan koulun nimen muuttamista, asia 7
  • Perusopetuksen iltapäivätoiminnan avustaminen syksyllä 2019, asia 8
  • Perusopetuksen erityisopettajien ja lehtorien virkojen perustaminen 1.8.2020 alkaen, asia 10
  • Vantaan ammattiopisto Varian muutokset opiskelijaksi ottamisen perusteisiin media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon pääsykokeiden sekä jatkuvassa haussa englanninkielisen ravintola- ja cateringalan perustutkinnon kielitaitovaatimusten osalta, asia 14
  • Suomenkielisen esiopetuksen järjestämispaikat lukuvuonna 2020–2021, asia 16.

Esityslista kokonaisuudessaan.

Julkaistu: 5.12.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter