Kaupunginhallitus päättää ratikan yksityiskohtaisesta suunnittelusta

Kuva: WSP Finland

Ehdotus Vantaan ratikan yleissuunnitelmaksi on valmistunut. Kaupunginhallitus käsittelee ratikan suunnittelun jatkoa maanantaina 9. joulukuuta.

Vantaan ratikka on noin 19 kilometriä pitkä raitiotielinja, jonka on suunniteltu kulkevan lentoasemalta Jumbon ja Tikkurilan kautta Hakunilaan ja siitä Länsimäen kautta Mellunmäen metroasemalle. Vantaan ratikasta tulee merkittävä ja ensimmäinen osa seudullista raitiotieverkostoa.

Päätavoitteita ovat joukkoliikenteen verkoston ja kansainvälisen saavutettavuuden parantaminen, autottoman elintavan edistäminen, kaupunkikeskustojen kehittäminen, houkuttelevien asuin- ja työpaikka-alueiden lisääminen sekä liikenteen ympäristöhaittojen vähentäminen. Ratikka toteuttaakin useita kaupungin strategian, yleiskaavan ja MAL 2019 -suunnitelman tavoitteita.

Ratikka on yhtenä perustana luonnosvaiheessa olevalle koko kaupungin yleiskaavalle. Vantaan tavoitteena on kasvaa kestävästi, entistä tiiviimmin ja vahvojen joukkoliikenneyhteyksien varteen. Ratikan reitti muodostaa Vantaan kehityskäytävän, joka paitsi vahvistaa jo olemassa olevia keskustoja myös synnyttää pysäkkien ympärille uusia vireitä pienkeskuksia lähipalveluineen. Vuonna 2030 ratikan varressa on arvioitu olevan 87 000 asukasta ja 83 000 työpaikkaa.

Ratikka edistää hiilineutraaliutta

Ratikka on yksi Vantaan keskeisistä panostuksista kohti vuoden 2030 hiilineutraaliustavoitetta. Tiivis kaupunkirakenne ja sujuva joukkoliikenne vähentävät autoilun tarvetta ja viihtyisä katutila kannustaa liikkumaan lihasvoimalla. Kun pysäkkien ympäristöt kehittyvät ja tiivistyvät, ei auto ole aina välttämätön useimpien päivittäisten palveluiden saavuttamisessa.

Ratikan rakentamisen on arvioitu maksavan 393 miljoonaa euroa. Valtion odotetaan osallistuvan 30 prosenttiin kustannuksista tulevassa MAL-sopimuksessa. Alustavien selvitysten perusteella ratikalle olisi mahdollista saada rahallista tukea myös EU:n Connecting Europe Facility -ohjelmasta. Muilta osin ratikan rahoitus hoidetaan osana kaupungin pitkäaikaista varainhankintaa.

Vantaan tekninen lautakunta on jo hyväksynyt yleissuunnitelman, ja nyt kaupunginhallitus ja -valtuusto päättävät toteutukseen tähtäävästä jatkosuunnittelusta. Seuraavat suunnitteluvaiheet ovat asemakaavoitus, katusuunnittelu ja toteutussuunnittelu. Suunnitteluvaiheen arvioidaan kestävän kolmesta neljään vuotta. Näin ollen ratikan rakentaminen alkaisi aikaisintaan vuonna 2024 ja raitiotien liikennöinti vuonna 2028.

Lisätietoa aiheesta

  • Kokouksen esityslista kokonaisuudessaan osoitteessa paatokset.vantaa.fi
  • Kaupungininsinööri Henry Westlin 040 041 7436 tai henry.westlin@vantaa.fi
  • Suunnittelupäällikkö Markus Holm 043 827 0942 tai markus.holm@vantaa.fi
  • vantaa.fi/ratikka
Julkaistu: 5.12.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter