Vantaan vapaaehtoiset viihtyvät tehtävissään

Vantaalla tehdään vuosittain lukuisia tunteja vapaaehtoistyötä ja jokaisen vapaaehtoisen panos on kaupungille tärkeä.

Vantaan kaupungin vapaaehtoisia pyydettiin syyskuun alussa vastaamaan kyselyyn ja kertomaan kokemuksistaan vapaaehtoisena toimimisesta. Kyselyyn saatiin yhteensä 262 vastausta.

Suurin osa vastaajista kokee vapaaehtoistoiminnan mielekkäänä ja syitä vapaaehtoistyön tekemiseen on useita. Moni kokee vapaaehtoistyön mahdollisuutena auttaa muita. Lisäksi se antaa mielekästä sisältöä omaan elämään sekä antaa mahdollisuuden hyödyntää omaa osaamistaan. Monet kokivat vapaaehtoistyön tekemisen sujuvan Vantaalla mutkattomasti ja erilaisiin tehtäviin tarjottua perehdytystä sekä yhteyshenkilöltä saatua tukea kiiteltiin.

Osa vastaajista koki toiminnan ajoittain kuormittavana vapaaehtoisten vähäisen määrän takia. Joihinkin tehtäviin toivottiin lisäkoulutusta ja myös mahdollisuuksia tavata ja keskustella muiden vapaaehtoisten kanssa toivottiin lisää.

Kiitos kaikille vastaajille – kyselyn tulosten avulla kaupungin vapaaehtoistoimintaa voidaan kehittää entisestään!

Vapaaehtoistoiminta tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia vaikuttaa ja välittää toisista ihmisistä. Vantaan kaupunki toimii vapaaehtoistoiminnan tukena ja mahdollistajana sekä kumppanina monien järjestöjen toiminnassa. Lue lisää sivuiltamme.

Julkaistu: 5.12.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter