Kaupunginhallitus päätti julistaa auki apulaiskaupunginjohtajan viran

Vantaan kaupunginhallitus käsitteli 21. lokakuuta sosiaali- ja terveydenhuollon apulaiskaupunginjohtajan viran auki julistamista. Johtajahaku käynnistyy lokakuussa.

Nykyinen johtaja Jukka T. Salminen on ilmoittanut eroavansa virastaan 1. huhtikuuta 2020. Virka on tarkoituksenmukaista laittaa hakuun vielä lokakuussa, jotta viran hoito voidaan järjestää parhaiten.

Kelpoisuusehdot ovat ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys sosiaali- ja terveydenhuoltoon, käytännön johtamiskokemus sekä suomen kielen hyvä ja ruotsin kielen tyydyttävä kirjallinen ja suullinen taito. Virassa menestymiseen vaaditaan erinomaiset johtamisvalmiudet sekä kykyä ja näkemyksellisyyttä kaupungin kehittämiseen ja oman toimialan strategiseen kehittämiseen. Lisäksi tarpeen ovat erityisesti verkostoitumis-, kommunikointi- ja esiintymistaidot.

Viran täytön valmisteluun päätettiin asettaa toimikunta. Toimikuntaan valittiin valtuustoryhmien edustajat, ja lisäksi kaupunginjohtaja, hallintoasiantuntija ja henkilöstöjohtaja osallistuvat toimikunnan työhön.

Kokouksen muita päätöksiä

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan myös vuoden 2018 arviointikertomuksen toimenpiteitä ja lähetti ne kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Lisäksi hyväksyttiin Vantaan kaupungin osalta Oy Apotti Ab:n osakkeenomistajien välinen uusi osakassopimus. Sopimusta on tarpeen muuttaa, sillä mukaan on liittynyt uusia osakkaita, jotka täytyy huomioida muun muassa yhtiön rahoituksessa ja toimielinhallinnossa. Samassa yhteydessä kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että Oy Apotti Ab:lle myönnetään tietyin ehdoin enintään 6 799 000 euron suuruinen kaupungin omavelkainen takaus asiakas- ja potilastietojärjestelmän jatkokehitystä varten.

Tässä kokouksessa nimettiin jäseniä muun muassa veteraaniasiain neuvottelukuntaan toimikaudelle 2019–2021 ja kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaamiseen Espoossa 9.–10.1.2020.

Myös muut listan asiat päätettiin esitysten mukaan tai pienin tarkistuksin. Kokouksen esityslista ja päätökset löytyvät osoitteesta paatokset.vantaa.fi.

Julkaistu: 21.10.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter