Uhanalaiset meritaimenet kutevat vapautetussa Tikkurilankoskessa

taimen

Vantaan Tikkurilan rautatieaseman tuntumassa virtaavassa Tikkurilankoskessa riittää sutinaa.

Keväällä puretun padon yläpuolelta vapautuneelle koskialueelle on rakennettu laajoja kutusoraikkoalueita, joille on nyt noussut ilahduttavan paljon meritaimenia kutemaan.

Kaupunki päätti purkaa Tikkurilankosken padon Keravanjoessa juuri vaelluskalojen kutunousun helpottamiseksi. Padossa oli ennen kalaporras, mutta siitä huolimatta osa taimenista ja lohista pyrki ylöspäin hyppimällä vasten patorakenteita. Patoa on nyt purettu keskeltä jokea noin 20 metrin leveydeltä. Molemmille rannoille on jätetty patorakenteet muistoksi 106 vuotta vanhasta padosta. Samalla, kun nousureitti kaloille on saatu avattua, padon purkaminen on edistänyt Tikkurilan jokirannan kehittämistä. Kosken rannalle valmistuu ensi vuonna ulkoilureittejä ja oleskelualueita.

Huomioitava on, että kaikissa Vantaanjoen ja Keravanjoen koskissa on voimassa taimenen ja lohen kuturauhoitus marraskuun loppuun asti. Kalastus on rauhoitusaikana ehdottomasti kiellettyä. Mikäli kalastaja ottaa saaliiksi luonnonkantaa olevan taimenen tai lohen, joutuu hän kielletystä kalastuksesta annettavan sakon lisäksi korvaamaan valtiolle saaliskalan arvon, joka on taimenella 3260 euroa/kala ja lohella 3470 euroa/kala. Istutetun taimenen korvausarvo on 390 euroa ja istutetun lohen 170 euroa.

Kalastamaan Tikkurilankoskelle pääsee aikaisintaan kesällä 2021, kun jokirannan rakentaminen saadaan valmiiksi.

Julkaistu: 16.10.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter