Vantaalla hyvät mahdollisuudet lisätä uusiutuvan energian käyttöä

Aurinkoenergia

Vantaa on teettänyt selvityksen uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämisen nykytilasta ja mahdollisuuksista kunnan alueella. Nykyisellään uusiutuvan energian osuus kotitalouksien, kunnan ja yritysten energiankäytöstä on 25 prosenttia. Nyt valmistuneen selvityksen perusteella uusiutuvan energian osuutta olisi nykyään käytössä olevin teknologioin mahdollista nostaa yli 50 prosenttiin.

Mahdollisuuksia uusiutuvan energian lisäämiseen on niin kunnan kiinteistöissä, teollisuudessa kuin asuintaloissakin.

”Yksittäisissä asuinrakennuksissa keskeisenä mahdollisuutena uusiutuvan energian käytön lisäämiseen on lämpöpumppujen ja aurinkoenergian hyödyntäminen. Vantaan alueella on erittäin hyvät maa- ja kallioperäolot maalämmön hyödyntämiseen, myös kuntalaisilla omassa asumisessaan”, kertoo Vantaan kaupungin energian erityisasiantuntija Tuomas Helin.

Selvityksen myötä Vantaan kaupungin kartta.vantaa.fi -karttapalveluun on lisätty tietoja maalämmön hyödyntämisen kannalta keskeisistä asioista. Palvelusta saa selville hyvät lähtötiedot oman tontin lähiympäristön tilanteesta maalämpöratkaisujen toteutettavuuden ja kannattavuuden arviointia varten.

Samasta palvelusta voi tarkistaa myös oman tonttinsa aurinkosähköpotentiaalin, eli käytännössä sen, paljonko kyseisen tontin rakennusten katoille keskimäärin paistaa, naapuritalojen varjostukset huomioiden.

”Siirtyminen uusiutuviin energiamuotoihin kannattaa erityisesti pitkällä tähtäimellä myös taloudellisesti. Esimerkiksi öljylämmityksen korvaaminen sähköllä toimivalla maalämpöpumpulla vähentää juoksevat lämmityskulut kolmannekseen välittömästi. Itse laite on suuri hankinta, mutta maksaa itsensä takaisin energiansäästönä noin kymmenessä vuodessa”, Helin kertoo.

Vantaan tavoitteena on olla alueellisesti hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Yhtenä keinona tavoitteeseen pääsemisessä on uusiutuvan energian käytön määrätietoinen lisääminen kaupungin omissa kiinteistöissä sekä kuntalaisten tukeminen uusiutuvan energian käyttöönotossa.

Neuvontaa uusiutuvan energian hyödyntämisessä saa maksutta esimerkiksi HSY:n Energianeuvonnasta.

Lisätietoja:
Uusiutuvan energian kuntakatselmus (raportti)
Kartta.vantaa.fi-palvelun tiedot uusiutuvan energian käytön mahdollisuuksista tonteittain. Tiedot löytyvät karttapalvelun kohdasta Aineistot - Kiinteistöt ja rakentaminen – uusiutuva energia.
Energianeuvonta.fi
Tietoa Vantaan hiilineutraalisuustavoitteesta: Hiilineutraali Vantaa 2030

Julkaistu: 9.10.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter