Sinisiiventielle jalkakäytävä ja osalle Perhotietä jalankulku- ja polkupyörätie Nikinmäessä

Tietöitä

Korson Nikinmäessä sijaitsevaa Sinisiiventietä ja osuutta Perhotiestä parannetaan.

Sinisiiventielle tehdään kadun perusparannus koko katuosuudelle Korennontieltä Perhotielle. Kadulle rakennetaan jalkakäytävä ja hulevesiviemärit, ja katuvalaistus uusitaan. Uusi valaistus toteutetaan led-valoin. Perhotielle tehdään kadun perusparannus hulevesiviemäreineen Paarmarinteen ja Sinisiiventien väliselle osuudelle. Samalle osuudelle rakennetaan myös jalankulku- ja pyörätie. Lisäksi kadun valaistus uusitaan led-valoin.

Sinisiiventiellä ja Perhotiellä kulkeminen on mahdollista koko katutöiden ajan, mutta ajonopeuksia kaduilla alennetaan 30 kilometriin tunnissa.

Lähellä sijaitsevat Nikinmäen päiväkoti ja Jokivarren koulun Nikinmäen opetuspiste, ja jalankulkuväylien rakentaminen parantaa lasten koulutien turvallisuutta. Katutöiden ajan koululle ja päiväkodille suositellaan kuljettavan mahdollisuuksien mukaan vaihtoehtoisia reittejä, joskin myös kulku Sinisiiventien ja Perhotien kautta on mahdollista.

Asukkaat ovat toivoneet jalkakäytäviä myös Perhotien Sinisiiventien ja Lukkitien väliselle osuudelle sekä Lukkitielle. Vantaan katusuunnittelijat selvittävät mahdollisuuksia rakentaa jalkakäytävät myös kyseisille katuosuuksille. Haasteena jalkakäytävien rakentamiselle kyseisillä katuosuuksilla ovat maaston korkeuserot ja katualueiden kapeus, sillä esimerkiksi aurauslumien on mahduttava katualueelle. Rakentamisessa pitäisi myös mm. varmistaa, että tonttien ajoliittymät eivät jyrkkene liikaa jalkakäytävien rakentamisen jälkeen.

Tietyöt on aloitettu Sinisiiventiellä, ja ne jatkuvat myöhemmin Perhotien osuudella. Molempien katuosuuksien viimeistelytyöt tehdään kesällä 2020, ja molemmat tieosuudet valmistuvat suunnitelmien mukaan lokakuussa 2020.

Julkaistu: 4.10.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter