Vuoden toinen osavuosikatsaus kaupunginhallituksen käsittelyyn

Vantaan kaupunginhallitus saa eteensä 23. syyskuuta vuoden 2019 toisen osavuosikatsauksen, johon on kerätty tietoa muun muassa taloudesta, väestökehityksestä ja työllisyydestä tammi−elokuun ajalta.

Vantaalla on tällä hetkellä yli 231 000 asukasta. Väkiluku on kasvanut tänä vuonna heinäkuun loppuun mennessä noin 3 200 ihmisellä, mikä on yli 500 enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 218. Muista kunnista on tänä vuonna muutettu Vantaalle erityisen ahkerasti. Muuttovoittoa on saatu myös muista maista hieman edellisvuotta enemmän.

Työttömänä oli Vantaalla heinäkuun lopussa 11 600 henkeä, mikä on noin 300 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyyden lasku on hidastunut alkuvuoden aikana, mutta Vantaan työttömyysprosentti (heinäkuussa 9,8) on edelleen pienempi kuin useimmissa muissa isoissa kaupungeissa. Yli vuoden työttömänä olleita oli heinäkuun lopussa 2 400. Määrä on 400 pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Yli 50-vuotiaita työttömiä oli 3 600 eli noin 200 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Myös nuorten työttömyys on laskenut hieman: alle 25-vuotiata työttömiä oli heinäkuun lopussa 1 500.

Kaupunki on saanut tammi–elokuun aikana verotilityksiä yhteensä 658 miljoonaa euroa, josta kunnallisveroja on 601,8 miljoonaa, yhteisöveroja 53,9 miljoonaa ja kiinteistöveroja 2 miljoonaa. Vuoden 2018 elokuussa verotilityksiä oli saatu yhteensä 679 miljoonaa eli noin 20 miljoonaa enemmän kuin tämän vuoden elokuun loppuun mennessä.

Kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen toimintatuottoja (ilman HSY) on kertynyt 261,9 miljoonaa euroa, toimintakuluja (ilman HSY) 1 026,8 miljoonaa, ja toimintakatteeksi on muodostunut -764,9 miljoonaa.

Vuoden 2019 toisessa osavuosikatsauksessa vuosikatteeksi ennustetaan noin 60 miljoonaa euroa, mikä alittaa talousarviossa oletetun noin 26 miljoonalla. Talousarviota heikompi tulosennuste johtuu valtakunnallisista verotilitysten ongelmista.

Uusia asuntoja eri puolille Vantaata

Kaupunginhallitus käsittelee 23.9. joukon asemakaavamuutoksia. Veromiehen kaupunginosaan suunnitellaan asuntoja yli 600 uudelle asukkaalle. Manttaalitien alueesta tulee entistä kaupunkimaisempi, sillä uudet rakennukset ovat 5–8-kerroksisia. Alueelle tulee pysäköintitalo, jonka katolle suunnitellaan kasvihuoneita ja istutuksia. Vehreyteen ja viihtyisyyteen panostetaan myös esimerkiksi leikkipaikoilla ja puistoraitilla. Alueen koillisnurkassa Pytinoja säilyy luonnontilaisena. Uusia asuntoja kaavaillaan myös Hakunilaan, Hiekkaharjuun ja Myyrmäkeen.

Muita kokouksen aiheita

  • Sisäilma-asioiden neuvottelukunta toimikaudeksi 2019–2021
  • Jokiniemen yhtenäiskoulun ja Tiedonjyvän päiväkodin hankesuunnitelma
  • Kuntouttavan työtoiminnan hankinta Vantaan kaupungille 2020–2021

Kokouksen aiheisiin voit tutustua tarkemmin osoitteessa paatokset.vantaa.fi.

Julkaistu: 19.9.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter