Apotti-järjestelmä lisää lääketurvallisuutta

Vantaan kaupungin terveyspalvelujohtajan Piia Vuorelan ja Oy Apotti Ab:n lääketieteellisen johtajan Heikki Onnelan mielipidekirjoitus Helsingin Sanomissa 18.9.2019.

Suomen Kuvalehden (5.9.) ja Helsingin Sanomien (6.9.) väitteet siitä, että uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotti olisi sotkenut potilaiden lääkitystiedot, eivät pidä paikkaansa.

Lääkärin määräämät reseptit siirtyvät Kanta-palvelun Reseptikeskus-tietokantaan. Asiakas näkee omat reseptinsä Omakanta-verkkopalvelussa. Reseptikeskukseen tallentuvat kaikkien reseptien tiedot riippumatta siitä, missä ne on kirjoitettu: julkisella tai yksityisellä sektorilla tai työterveyshuollossa.

Tämän on tarkoitus lisätä lääkitysturvallisuutta, sillä uutta lääkettä määrättäessä tai käytössä olevaa lääkettä uusittaessa voidaan huomioida kokonaislääkitys. Tämä kuitenkin edellyttää, että käytössä oleva potilastietojärjestelmä hakee lääkitystiedot Reseptikeskuksesta ja että tiedot ovat ajan tasalla.

Apotti otettiin käyttöön Vantaan sosiaali- ja terveystoimessa viime toukokuussa. Apotin käyttöönotto on tehnyt näkyväksi, kuinka paljon potilailla on eri tahoilla kirjoitettuja, päällekkäisiä reseptejä sekä reseptejä lääkkeistä, joita he eivät enää käytä. Havainto on ollut silmiä avaava. Vantaa palkkasi tämän vuoksi ennen käyttöönottoa vanhuspalveluihin farmasisteja käymään läpi asiakkaidensa lääkitystietoja ja laajensi sittemmin farmasistien palvelun myös terveysasemille. Lääketurvallisuutta lisäävä työ tarvitsee moniammatillista yhteistyötä muun muassa lääkäreiden, farmasistien ja sairaanhoitajien kesken.

Kun lääkäri määrää lääkettä, hän arvioi potilaan lääkehoidon tarpeen ja päättää lääkehoidosta huomioiden potilaan terveydentilan, sairaudet, aikaisemman lääkityksen ja allergiat. Lääkemääräys tulee tehdä yhteisymmärryksessä potilaan kanssa. Keskusteluissa potilaan kanssa saadaan käsitys siitä, miten potilas ottaa lääkkeensä ja mitä niin sanottuja käsikauppalääkkeitä hänellä on lisäksi käytössä. Potilaan osallistuminen onkin tehokas keino lisätä lääkitysturvallisuutta. Erityisesti ikääntyneet ja monisairaat ovat Vantaalla arvostaneet tätä kasvotusten annettavaa palvelua.

Piia Vuorela, terveyspalvelujen johtaja, Vantaan kaupunki

Heikki Onnela, lääketieteellinen johtaja, Oy Apotti Ab

Julkaistu: 18.9.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter