Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti siirtää talousarviokäsittelyn ylimääräiseen kokoukseen

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti järjestää ylimääräisen kokouksen 24.9.2019. Kokouksessa käsitellään esitys toimialan talousarvioiksi 2020 ja taloussuunnitelmaksi 2020 – 2023. Talousarvion käsittelyssä lautakunta ottaa huomioon perhepalvelujen ja terveysasemien kehittämistoimenpiteet.

Perhepalvelujen kehittämistoimenpide-ehdotukset henkilöstön kommentoitavaksi

Lautakunta kävi keskustelun perhepalvelujen tilanteesta ja ehdotuksista tulosalueen yhteisiksi kehittämistoimenpiteiksi. Lautakunta päätti lähettää toimenpide-ehdotukset perhepalvelujen henkilöstölle kommenttikierrokselle anonyymisti kommentoitavaksi. Vastauksista kootaan lautakunnalle raportti. Asia tulee lautakunnan käsiteltäväksi uudelleen 30.9.2019 kokouksessa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti siirtää talousarvion käsiteltäväksi ylimääräisessä kokouksessa 24.9.2019

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti äänestyksen jälkeen siirtää esityslistan kohdan (§5) Sosiaali- ja terveyslautakunnan esitys talousarvioksi 2020 ja taloussuunnitelmaksi 2020 − 2023 käsiteltäväksi ylimääräisessä kokouksessa tiistaina 24.9.2019. Lautakunta haluaa perehtyä, miten perhepalvelujen kehittämistoimenpiteet sekä seuraavaan kokoukseen tuotava keinot terveysasemien jonotilanteen hallitsemiseksi vaikuttavat ensi vuoden talousarvioon. Asiakohdan esittelijä sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtaja Jukka T. Salminen jätti asiasta eriävän mielipiteen.

Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut maksuttomiksi

Lautakunta päätti esityksen mukaan korvata tehostetussa asumispalveluissa asuville rintamaveteraaneille maksuttoman palvelumaksun osuuden takautuvasti ajalta 1.1. ─ 31.10.2019 Valtiokonttorin osoittamalla määrärahalla. Laskennallisesti osuus on yhteensä noin 30 000 €/kk ja koskee 36 tehostetussa palveluasumisessa asuvaa rintamaveteraania.

Lisäksi lautakunta totesi, että rintamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut tulevat lakisääteiseksi 1.11.2019 lähtien, jolloin rintamaveteraanien tehostettu asumispalvelu on maksutonta palvelumaksun osalta. Lakimuutoksen seurauksena kunnat voivat rintamaveteraanien osalta laskuttaa myös omaishoidon tukeen liittyvät kustannukset Valtiokonttorilta. Omaishoidon tuen vapaapäivistä ei tästä johtuen peritä rintamaveteraaneilta asiakasmaksua 1.11.2019 alkaen.

Katso lautakunnan esityslista/pöytäkirja sen tarkastamisen jälkeen kokonaisuudessaan: paatokset.vantaa.fi.

Julkaistu: 16.9.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter