Vantaa korottaa sosiaalityöntekijöiden palkkoja 250 eurolla

Sosiaalityöntekijöiden palkat nousevat Vantaalla 1. lokakuuta lähtien 250 eurolla. Esimerkiksi lastensuojelun sosiaalityöntekijän palkka on korotuksen jälkeen 3599 euroa. Lisäksi tehtäväkohtaiseen palkkaan lisätään kokemuslisä, joka on työkokemuksen mukaan 0-8%.

Henkilöstön saatavuuteen liittyvissä ongelmatilanteissa henkilöstölle voidaan poikkeuksellisesti maksaa niin sanottua rekrytointiperusteista henkilökohtaista lisää. Palkkaava viranhaltijan vastaa siitä, että rekrytointilisän käyttö ei sotke henkilöstön palkkasuhteita ja oikeudenmukaisuuden tunnetta. Henkilöstöjohtajan tekemä palkkaratkaisu on voimassa vuoden 2021 loppuun asti.

Sosiaalityöntekijöiden saatavuudessa on valtakunnallisia ongelmia ja valtakunnalliset työvoimapulan ratkaisuyritykset ovat olleet sangen vaatimattomia.

”Yliopistoista valmistuu vuosittain valtakunnallisesti vain alle 200 sosiaalityöntekijää, kun pelkästään pääkaupunkiseudulla vaje on huomattavasti suurempi. Tilanne on todella huolestuttava ja vaatii nopeita ratkaisuja sosiaalityön maisteriopintojen aloituspaikkojen voimakkaaseen lisäämiseen pääkaupunkiseudulla”, sanoo Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

”Palkkakilpailu ei ole ratkaisu sosiaalityöntekijöiden saatavuusongelmaan, joka on rakenteellinen. Tarvitsemme valtakunnallisesti lisää sosiaalialan ammattilaisia”, hän jatkaa.

”Arvostamme sosiaalityöntekijöitä ja heidän vankkaa ammattitaitoaan, ja siksi teimme tämän päätöksen. Haluamme pitää kiinni arvokasta työtä tekevästä henkilöstöstämme sekä luonnollisesti saada jatkossakin uusia työntekijöitä avoinna oleviin tehtäviin.”

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) (ammattihenkilölaki) toi sijaiskelpoisuuteen liittyviä tiukennuksia. Kunnat eivät tiukentuneiden koulutusvaatimusten vuoksi saa sijaisia sosiaalityöhön. Kunnat ovat huolissaan sosiaalityöntekijöiden kuormittumisesta mm. työntekijöiden vaihtuvuuden takia.

Nyt tehtävä palkankorostus koskee täyttä viikkoaikaa tekeviä niin uusia rekrytoitavia kuin jo työsuhteessa olevia sosiaali- ja terveystoimen sosiaalityöntekijöitä, johtavia sosiaalityöntekijöitä kuin sosiaalityön esimiehiä. Palkankorotus koskee niin vakituisia kuin määräaikaisia työsuhteita.

Millaista on Vantaan lastensuojelun arki? Kurkkaa instagramista.

Julkaistu: 11.9.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter