Vantaa tarttuu työnantajana henkilöstön palkkaus- ja etuisuuskysymyksiin

─ kutsuu perhepalvelujen henkilöstön keskustelutilaisuuteen

Vantaan kaupunki arvostaa ammattilaisiaan. Viimeaikainen keskustelu on käsitellyt erityisesti lastensuojelun palkkauskysymyksiä. Otamme työntekijöiltämme tulleen viestin vakavasti.

Perhepalvelujen esimiehet ja päälliköt sekä sosiaali- ja terveystoimen johto on viestinyt pitkään palkkausjärjestelmästä. Vantaalla on jo valmisteilla toimenpiteitä, joilla sosiaalihuollon ja lastensuojelun tilannetta halutaan kehittää. Kehittämistoimenpiteet tuodaan sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoukseen 16.9.2019. Tätä ennen toimiala- ja tulosaluejohto käy keskustelut henkilöstökeskuksen kanssa. Perhepalvelujen työtä tarkastellaan toimialalla kokonaisuutena koskien kaikkia ammattiryhmiä.

─Toimiala valmistelee esitystä palkkausjärjestelmän kehittämiseksi nykyistä kilpailukykyisemmäksi. Lisäksi sosiaalityön sisällön kehittämiseen kutsutaan mukaan kaikki työntekijät, kertoo apulaiskaupunginjohtaja Jukka T. Salminen.

Henkilöstön roolia vahvistetaan työn kehittämisessä

Vantaan vahvuus perhepalveluissa ovat hyvät, ammattitaitoiset työntekijät ja tiivis verkostoyhteistyö. Mm. lastensuojelussa on kehitetty systeemistä työotetta, joka lisää erityisesti vaativan sosiaalityön laatua ja asiakaslähtöisyyttä. Monialaista yhteistyötä ja systeemistä työotetta halutaan laajentaa perheiden parissa tehtävässä työssä. Perhesosiaalityön ja lastensuojelutyön rakennetta ja työtapoja tullaan edelleen kehittämään asiakaslähtöisesti ja kokonaisvaltaisesti työn sisällöt ja asiakkaan palvelutarpeet huomioiden.

Vantaa on aktiivinen työn sisältöjen kehittäjä ja laajasti mukana valtakunnallisessa kehittämistyössä. Haluamme nyt erityisesti vahvistaa henkilöstön roolia ja aktiivisesti pyytää ammattilaistemme näkemyksiä työn kehittämiseksi.

Kutsumme koko perhepalvelujen henkilöstön keskustelutilaisuuteen tiistaina 10.9.2019 alkaen kello 16 Heurekan auditorioon. Tilaisuus luetaan työajaksi. Mukaan ovat tervetulleita myös henkilöstö- ja ammattijärjestöjen edustajat.

Julkaistu: 6.9.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter