Kaupunginhallitus käsittelee strategisten hankintojen tiekarttaa

Vantaan kaupunginhallitus saa eteensä 9. syyskuuta muun muassa strategisten hankintojen tiekartan. Tiekartassa kuvataan, kuinka systemaattisesti johdetuilla hankinnoilla voidaan toteuttaa kaupungin strategisia tavoitteita ja parantaa alueen elinvoimaa.

Hankintojen tiekartassa käydään läpi nykytilaa, kehittämiskohteita sekä jo käytössä olevia hyviä toimintamalleja. Keskeisiä teemoja ovat muun muassa hiilineuraalisuus, innovatiivisuus, osallistaminen sekä yhteiskuntavastuu.

Yksi Vantaalla jo käytössä olevista hankintojen tehokkuutta ja tiedonkulkua edistävistä toimintamalleista on osallistava markkinavuoropuhelu. Toimintamallissa kaupunki sekä tuotteiden ja palveluiden toimittajat tekevät entistä tiiviimpää yhteistyötä ja käyvät avointa vuoropuhelua jo hankintojen valmisteluvaiheessa.

Myyrmäen Korutielle korkeampaa rakentamista

Korutien varteen suunnitellaan uusia asuntoja sekä vanhan hoitokodin laajennusta. Alueen ilme muuttuu kaupunkimaisemmaksi, sillä uudet rakennukset ovat vanhoja selvästi korkeampia. Kaksi uusista asuintaloista on 12-kerroksisia ja kolmas 8-kerroksinen. Hoitokodista puolestaan tulee 9-kerroksinen.

Muita kokouksen aiheita

  • Sisäilma-asioiden neuvottelukunta toimikaudeksi 2019–2021
  • Hallintosäännön muutokset organisaatiouudistuksen yhteydessä
  • Kivistön kirkon kortteleiden asemakaavamuutos

Kokouksen esityslistaan ja aiheisiin voit tutustua tarkemmin osoitteessa paatokset.vantaa.fi.

Julkaistu: 5.9.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter