Helsinki, Espoo ja Vantaa järjestävät ensimmäistä kertaa Suomen suurimmat nuorisovaalit

Espoon ja Vantaan nuorisovaltuustot ja Helsingin nuorisoneuvosto yhtenäistävät vaalikäytäntöjään kuluvan syksyn aikana. Vaalien ehdolle asettumisen ja äänestyksen alkamispäivämäärät ovat tästä eteenpäin kaikissa kaupungeissa samat. Ehdolle asettuminen alkaa maanantaina 9.9. ja äänestysvaihe 11.11.

Helsingissä on aiemmin äänestetty edustajat yksivuotiselle edustuskaudelle, mutta tänä syksynä myös Helsinki siirtyy Espoon ja Vantaan tapaan kaksivuotiseen edustuskauteen.

Vaalikäytäntöjen yhtenäistämisellä pyritään nuorisovaalien entistä laajempaan näkyvyyteen ja sitä kautta saamaan entistä laajempi joukko nuoria asettumaan ehdolle sekä äänestämään itse vaaleissa.

Lisäksi yhtenäisempi käytäntö palvelee niitä lukuisia nuoria, jotka pääkaupunkiseudulla opiskelevat yli kuntarajojen. Aiemmin esimerkiksi nuori, joka asuu Helsingissä, mutta opiskelee Espoossa, on saattanut jäädä katveeseen oman kuntansa nuorisovaalien tiedotuksesta ja äänestyskäytännöistä. Nyt sekä vaaliviestinnän että äänestystilaisuuksien uskotaan saavuttavan entistä laajemman yleisön.

Helsinki, Espoo ja Vantaa avaavat marraskuussa ensimmäistä kertaa myös yhteisen vaalikoneen. Vaalikoneen kysymykset ovat nuorten laatimia.

”Nuorisovaalit ovat olennainen osa demokratiakasvatusta ja nuorten sitouttamista osaksi kunnallista päätöksentekoa. Pääkaupunkiseudun kuntien yhteinen aikataulu ja viestintä lisäävät vaalien näkyvyyttä ja näin saamme entistä enemmän nuoria vaalien piiriin. On tärkeää, että nuoret saavat jo varhain vaikuttamisen kokemuksia,” sanoo Helsingin nuorisopalvelujen aluepäällikkö Katri Kairimo.

Nuorisovaltuustot ja -neuvostot ovat kuntalain edellyttämiä nuorten vaikuttamiselimiä. Ne ovat poliittisesti sitoutumattomia nuorten vaikuttajaryhmiä, jotka toimivat omissa kunnissaan ajamassa paikallisten nuorten etuja. Demokraattisesti valittujen nuorisovaltuustojen tehtävänä on tuoda nuorten ääni kuuluviin, ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin sekä tehdä aloitteita ja kannanottoja.

Nuorisovaalien ehdolleasettuminen alkaa maanantaina 9.9.

Julkaistu: 5.9.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter