Liikenneturvallisuutta parannetaan vuosittain useissa kohteissa

Suojatie Simonkylässä

Liikenneturvallisuus on aiheuttanut viime aikoina keskustelua mm. Vantaan Sanomien tekemän liikenneturvallisuuskyselyn myötä. Kyselyssä kysyttiin lukijoiden mielipidettä siitä, missä kohdin Vantaata he toivoisivat parannuksia liikenneturvallisuuteen.

Vantaan Sanomien liikenneturvallisuuskyselystä tehdyssä jutussa nostettiin esiin liikenneturvallisuuden näkökulmasta puutteellisina kohteina mm. Vierumäentie, Keimolankaarre, Perhotie ja Koulutien ja Kankurintien risteys. ”Kyseiset kohteet ovat sellaisia, joihin myös kaupungin liikennesuunnittelijat ovat kiinnittäneet huomiota”, kertoo liikenneinsinööri Olli Tamminen. Monen kohteen kohdalla onkin tiedossa parannuksia jo pian tai viimeistään lähivuosina. Vierumäentien varteen rakennetaan jalkakäytävä suunnitelmien mukaan vuonna 2021 tai 2022. Perhotielle, Paarmarinteen ja Sinisiiventien väliselle osuudelle, rakennetaan jalkakäytävä jo loppuvuoden aikana. Keimolankaarteen osalta selvitetään mahdollisuutta rakentaa kadulle hidastetöyssyjä. Koulutien ja Kankurintien risteyksessä on ollut ongelmana, että risteys on tasa-arvoinen, mutta tasa-arvoisen risteyksen mukaisia väistämissääntöjä ei ole aina noudatettu. Turvallisuuden parantamiseksi risteykseen ollaan lisäämässä tienristeyksestä muistuttava liikennemerkki.

Kaupunki parantaa vuosittain useiden tieosuuksien liikenneturvallisuutta. Parannuksia liikenneturvallisuuteen tehdään muun muassa rakentamalla korotettuja suojateitä ja hidastetöyssyjä sekä asentamalla liikennevaloja suojateiden yhteyteen. Lisäksi rakennetaan jalankulku- ja pyöräteitä osuuksille, joilla niitä ei ole. Parannettavat kohteet valitaan arvioitujen onnettomuusriskien tai esimerkiksi koulun tai päiväkodin läheisyyden perusteella. Sopivia kohteita tulee esiin liikennesuunnittelijoiden päivittäisessä työssä, minkä lisäksi aloitteita tulee esimerkiksi asukkailta ja kouluilta.

Vuonna 2019 on tähän mennessä tehty esimerkiksi korotettu suojatie Kenraalintielle Askiston koulun kohdalle, kavennettu suojatie Tilkuntielle Kartanonkosken koulun kohdalle ja saarekkeellinen suojatie Rekolantielle Matarin skeittipuiston kohdalle. Lisäksi on juuri valmistunut Länsimäentien ja Maratontien kiertoliittymä, joka päätettiin rakentaa risteyksessä sattuneiden onnettomuuksien takia.

Palautetta liikenneturvallisuuskohteista voi halutessaan antaa helpoiten kaupungin palautejärjestelmän kautta: https://asiointi.vantaa.fi/anna-palautetta#/

Julkaistu: 3.9.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter