Asemakaavan muutoksia kaupunginhallituksen käsittelyyn

Vantaan kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 12. elokuuta muun muassa asemakaavan muutosta Tikkurilassa.

Tikkurilan keskustassa Kielotien varressa oleva valtion virastotalo puretaan. Virastotalon tilalle on tulossa asuinkerrostalokortteli ja päiväkoti. Kielotien ja Lummekujan varteen sijoittuu kivijalkaliiketiloja.

Kerrostalojen kerrosluku vaihtelee neljästä enimmäkseen kahdeksaan. Korkein huippu Kielotien ja Lummetien kulmassa kohoaa 12 kerrokseen. Asuinkerrostalojen yhteenlaskettu rakennusoikeus on 27 600 kerrosneliömetriä. Asuntoja on tulossa noin 700 asukkaalle.

Kerrostaloja Asolaan

Kaupunginhallitus käsittelee myös asemakaavan muutosta Asolassa. Nykyisellään rakentamaton kaavamuutosalue sijaitsee noin 100 metrin päässä Koivukylän rautatieasemalta.

Tavoitteena on mahdollistaa asumista sekä maantasokerroksen liike- ja palvelutilaa Citymarketin pohjoispuolelle, Asolanväylän, Ojalehdonkujan, Peijaksentien ja Rekolanojan väliselle alueelle. Asemakaavamuutos mahdollistaa 9-kerroksisten asuinkerrostalojen rakentamisen kortteliin.

Muita kokouksen aiheita

  • Uusi Vantaa -luottamushenkilötoimikunnan asettaminen loppuvuodeksi 2019
  • Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle hallintosäännön muuttamista koskevasta kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdystä kunnallisvalituksesta
  • Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) perussopimuksen muuttaminen

Kokouksen esityslistaan ja aiheisiin voi tutustua tarkemmin osoitteessa paatokset.vantaa.fi.

Julkaistu: 8.8.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter