Vantaalla 300 yläkoululaista aloittaa uudenlaisen työelämäpainotteisen opiskelun


Nuoret ja ravintoloitsija Pekka Terävä ravintola Olosta kertovat videolla kokemuksiaan työelämäpainotteisesta opetuksesta.

Perinteisten joustavan perusopetuksen luokkien rinnalle on Vantaalla kehitetty uusi työelämäpainotteisen opetuksen malli. Mallissa 8.–9.-luokkalaiset opiskelevat lukuvuoden aikana noin 5–7 viikkoa työssäoppimisjaksoilla eri työpaikoilla.

Syksystä 2019 alkaen työelämäpainotteista opetusta tarjotaan kaikissa Vantaan ylä- ja yhtenäiskouluissa joko uudella työelämäpainotteisen perusopetuksen mallilla (TEPPO-opetus) tai luokkamuotoisen joustavan perusopetuksen luokassa (JOPO-opetus). TEPPO-malli on laajuudessaan poikkeuksellinen Suomessa. Työelämäpainotteisessa opetuksessa aloittaa noin 300 oppilasta, ja osa perusopetuksen oppilaanohjaajista keskittyy erityisesti työelämäpainotteisen opetuksen ohjaamiseen ja kehittämiseen.

Työelämäpainotteisen opetuksen tavoitteena on tukea nuorten itsetuntemusta ja omien vahvuuksien tunnistamista, motivaatiota, vastuunkantoa ja toimijuutta sekä päätöksentekotaitoja ja ajankäytön hallintaa.

Toimintaa pilotoitiin viime lukuvuonna kahdeksassa Vantaan peruskoulussa. Pilotin palautteen perusteella oppilaat saivat työelämäjaksoilta esimerkiksi rohkeutta mennä uusiin tilanteisiin sekä varmuutta oman alan valintaan peruskoulun jälkeen. Oppilaat antoivat toiminnalle kouluarvosanaksi keskimäärin 8,8 ja huoltajat 9.

– Malli palvelee kaikenlaisia oppijoita ja ottaa huomioon myös ne, jotka oppivat paremmin tekemällä kuin lukemalla. Työelämäjaksot tarjoavat oppilaalle tarvittaessa lisähaastetta, mutta toisaalta toimivat myös tukena esimerkiksi kotouttamisessa, kertoo opetustoimen asiantuntija Kirsi Viitaila.

”Saan tosi paljon kuvaa työelämästä ja taidan ehkä jo tietää tulevaisuuden ammattini TEPPO-toiminnan takia”, kertoi eräs oppilas palautteessaan.

– Monet oppilaat kertoivat myös, että työelämäpainotteisuuden myötä opiskelu sujuu koulussakin paremmin. Vastaajista jopa 20 prosenttia kertoi myös saaneensa kesätöitä, iloitsee Viitaila.

Huoltajien mukaan työelämäpainotteinen opetus on vaikuttanut erityisesti nuorten rohkeuteen ja itsevarmuuteen, tulevaisuuden suunnitelmien selkiytymiseen sekä koulunkäyntiasenteeseen.

Työnantaja, tarjoa nuorelle kokemuksia työelämästä

Pilotista saadun palautteen perusteella työnantajat ovat tyytyväisiä nuorten panokseen työpaikoilla. Yhteistyön kautta työnantajille avautuu esimerkiksi mahdollisuus tehdä alaa ja työpaikkaa tunnetuksi. Lisäksi työnantajat ovat päässet hyödyntämään nuorten tuoreita ajatuksia työpaikkansa prosessien kehittämisessä sekä saaneet nuorista kesätyöntekijöitä.

Työnantajia varten on koottu tarvittavat ohjeet ja dokumentit, eikä nuoren työllistämisestä tule kuluja työnantajalle. Kouluissa on yhteyshenkilöt, jotka ohjeistavat sekä nuoria että työnantajia. Työpaikan tärkeimmäksi tehtäväksi jää vastuuohjaajan nimeäminen nuorelle sekä nuoren perehdytys ja ohjaaminen työpaikalla.

Lue lisää työelämäpainotteisesta opetuksesta: vantaa.fi/työelämäpainotteinenopetus

Julkaistu: 6.8.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter