Vantaa aloittaa uuden opetustoimen digiloikan

Vantaa on aloittanut laajan oppimisen ja hallinnon järjestelmähankintaan tähtäävän hankkeen. Tavoitteena on kehittää opetuksen järjestelmäkokonaisuus, jossa on koottuna kaikki sekä opettajan, oppijan, rehtorin, huoltajien että hallinnon käyttämät tiedot, järjestelmät ja palvelut.

Vantaalla on aika hyödyntää digitalisaatiota ja tiedolla johtamista oppimisessa ja opetuksessa. Monivuotinen hanke kehittää oppilaitoksissa ja opetuksen hallinnossa tehtävää työtä. Järjestelmäkokonaisuuden myötä käyttäjät pystyvät tekemään nykyisiä työvälineitä laadukkaammin ja helpommin esimerkiksi jatkuvaa arviointia, oppijan yksilöllistä tukemista ja tiedolla johtamista.

Business Finland osallistuu hankkeen rahoittamiseen 5,4 miljoonalla eurolla, mikä on suurin Business Finlandin innovatiivisiin julkisiin hankintoihin myöntämä rahoitus. Vantaan kaupunki panostaa kehitystyöhön vastaavan summan, ja hankkeen kokonaisbudjetti on yhteensä noin 11 miljoonaa euroa.

Visionamme on, että digitalisaatiota hyödyntäen voimme tuottaa nykyistä laadukkaampia oppimistuloksia, ja opetushenkilöstöllä on aiempaa paremmat edellytykset tukea oppimista. Tavoitteenamme on muun muassa ennaltaehkäistä syrjäytymistä. Kokoamme oppimiseen liittyvää tietoa kehittämistoimenpiteiden tueksi, apulaiskaupunginjohtaja Elina Lehto-Häggroth sanoo.

Monivuotinen työ on aloitettu esiselvityksellä ja markkinakartoituksella eri ratkaisuvaihtoehtojen luomiseksi. Selvitystä jatketaan ja sen myötä tunnistetaan markkinoilla olevat sovellukset ja potentiaaliset yhteistyökumppanit uusien tuotteiden ja palvelujen rakentamiseksi. Opetusalan digitaalisten palveluiden tuottajat ja käyttäjät halutaan koota samalle alustalle yhteiseen ekosysteemiin. Päätöksiä järjestelmistä tai järjestelmätoteutuksesta ei ole vielä tehty. Pilottikouluissa on jo aloitettu laaja-alaisten taitojen arvioinnin kehittäminen. Pilotointiin on tällä hetkellä osallistumassa yhteensä kymmenkunta oppilaitosta ja koulua.

Vantaa haluaa olla aloittaja laajassa opetuksen alustauudistuksessa, johon toivomme muita kuntia mukaan. Nykyisin käytössä olevat hallinnon ja tiedolla johtamisen järjestelmät ovat pirstaleisia ja osin elinkaarensa loppupäässä. Tämän uudistuksen myötä luomme yhden opetuksen järjestelmäkokonaisuuden, Lehto-Häggroth sanoo.

Tämä on Suomelle loistava tilaisuus edistää opetusalan alustataloutta ja luoda kasvun edellytyksiä erikokoisille innovatiivisille opetus- ja tekoälyalan yrityksille, sanoo johtava asiantuntija Piia Moilanen Business Finlandista.

Business Finlandin uutinen aiheesta

Julkaistu: 1.8.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter