Naiskunnanjohtajien verkosto vaatii tasa-arvotekoja

Vantaalla järjestetyssä naiskunnanjohtajien tapaamisessa keskusteltiin naisten asemasta ja vaikutusmahdollisuuksista erityisesti kuntien johtajina. Laatuaan ensimmäisessä naiskunnanjohtajien tapaamisessa keskusteltiin muun muassa naisverkostojen tarpeellisuudesta, tasa-arvotyön vahvistamisesta kuntien perustehtävässä sekä johtajien rekrytointikäytännöistä. Tapaamisen päätteeksi kokous hyväksyi alla olevan kannanoton. Jatkoon sitouduttiin, joten lisää kannanottoja tulee myöhemmin.

Kunta on tasa-arvon toimeenpanija

Vaikka Suomessa tasa-arvo on monissa asioissa saavutettu, edelleen on eroja sukupuolten hyvinvoinnissa ja mahdollisuuksien toteutumisessa käytännössä. Eroja sukupuolen mukaan on esimerkiksi terveydessä ja hyvinvoinnissa, koulutuksessa ja koulutusalojen ammatillisessa jakautumisessa, työn ja perheen yhteensovittamisessa. Sukupuoleen perustava ja lähisuhdeväkivalta ovat vakavia ongelmia. Kuntademokratiassa naisten ja miesten edustus ja osallistuminen päätöksentekoon eivät ole tasapainossa. Kunnat voivat vaikuttaa erojen vähentämiseen ja luoda sosiaalisesti kestävää tulevaisuutta.

Kunnat ovat tasa-arvon toteuttajia arjessa. Sukupuolten tasa-arvolle on keskeistä, että vanhemmat voivat käydä töissä, olla taloudellisesti itsenäisiä ja kehittää uriaan. Kuntien ylläpitämien päiväkotien ja koulujen tarjoamalla varhaiskasvatuksella ja koulutuksella on tärkeä pedagoginen merkitys tasa-arvon kannalta. Yhdenvertaiseen hyvinvointiin tähtäävät terveydenhoito ja sosiaalipalvelut järjestetään niin ikään kunnissa. Kuntien työntekijöistä 80 prosenttia on naisia, mutta naisten osuus kunnanjohtajista on edelleen vain 25 prosenttia. Myös poliittinen johto on miesvaltaista, vain 39 prosenttia valtuutetuista on naisia.

Me allekirjoittaneet olemme sitoutuneet tasa-arvotekoihin kunnissa. Tasa-arvotyön on oltava jatkuvaa, tavoitteellista ja riittävästi resursoitua. Edistämme osaltamme perhevapaauudistusta ja työelämän eriytymisen purkua. Perustyössämme tunnistamme ja ehkäisemme naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. On olennaista, että tuleva eduskunta tunnistaa kuntien tasa-arvotyön merkityksen ja hyödyntää kuntien osaamista. Tasa-arvo vaatii tekoja.

Kunnanjohtajanaiset kokoontuivat ensimmäistä kertaa Vantaan kaupungintalolla tiistaina 9.4.2019. Historiallisen kokouksen koollekutsujina olivat Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen, Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet ja tasa-arvoasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja Sari Raassina. Tilaisuuden järjestäjät halusivat tarjota kunnanjohtajanaisille mahdollisuuden verkostoitua ja samalla keskustella hyvistä käytänteistä kunnissa tehtävän tasa-arvotyön parantamiseksi.

Julkaistu: 9.4.2019 
(muokattu: )