Perhe ulkona

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa asukasbarometrin tuloksia

Lautakunta tutustuu 11.3. kokouksessaan Vantaan asukasbarometri -kyselytutkimuksen alustaviin tuloksiin. Vuodenvaihteessa toteutetulla kyselyllä selvitettiin vantaalaisten tyytyväisyyttä asumiseen, palveluiden saatavuuteen, liikkumiseen sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiin. Asukastyytyväisyys ja sen seuranta on yksi Vantaan valtuustokauden strategian mittareista.

Alustavien tulosten mukaan asukkaat ovat keskimäärin varsin tyytyväisiä asumiseensa ja asuinalueeseensa. Aviapoliksen suuralueella asumistyytyväisyys oli korkeinta, mutta muuten suuralueiden väliset erot ovat pieniä. Asuinalueiden merkittävimmiksi viihtyvyystekijöiksi koetaan sijainti ja liikenneyhteydet sekä luonnonympäristö, rauhallisuus ja turvallisuus. Merkittävimmiksi epäviihtyvyystekijöiksi koetaan palvelujen ja pysäköintipaikkojen puute sekä liikenteen aiheuttama melu. Ympäri kaupunkia oma asuinalue koetaan mainettaan paremmaksi paikaksi asua ja elää.

Vastaajat arvostavat etenkin pitkäaikaista, omiin tarpeisiin ja elämäntilanteeseen muunneltavissa olevaa asumista. Ylivoimainen enemmistö haluaa asua omistusasunnossa. Vastaajat viihtyvät niin keskustoissa, lähiöissä kuin omakotialueilla: osa suosii väljemmällä asuinalueella asumista, kun taas osa toivoo asumista vilkkaassa kaupunkimaisessa ympäristössä. Asukkaat antoivat kyselyssä runsaasti kehittämisideoita kaupungin toimintaan. Kommentteja hyödynnetään kaupungin palveluiden, toiminnan ja kaupunkiympäristön suunnittelussa ja kehittämisessä.

Asukaskysely lähetettiin satunnaisotoksella 2 000 vantaalaiselle, ja sen vastausprosentti oli 39. Vastauksen saattoi antaa joko postitse tai netin kautta. Vantaan asukasbarometri -tutkimuksen lopulliset tulokset valmistuvat kesäkuuhun mennessä, asia 8.

Hyväksyttäväksi esitettäviä kaavoja:

  • Myyrmäen kaavarunkoluonnos, asia 9
  • Asemakaavamuutos Ylästö / Ansatie 1. Muutos mahdollistaa kiinteistön pääkäyttötarkoituksen muuttamisen vastaamaan kiinteistölle vuona 2005 rakennettua paljon tilaa vaativaa erikoistavaran vähittäiskaupan suuryksikköä, asia 10
  • Asemakaavamuutos 41 Viinikkala / Katriinantie 3. Muutos mahdollistaa teollisuus- ja varastorakentamisen korttelialueen kaavoittamisen aiemman asemakaavoituksen ulkopuolelle jääneelle alueelle, asia 11.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 7.3.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter