Elinvoimaohjelmassa korostuu kansainvälisyys

Kansainvälisyys on Vantaan vahvuus

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi elinvoima- ja vetovoimaohjelman vuosille 2019 – 2021. Se kertoo toimenpiteistä, joilla Vantaan kasvu turvataan ja joilla valtuustokauden strategisia tavoitteita toteutetaan.

Vantaa on kansainvälinen ja monikulttuurinen kaupunki, jossa puhutaan yli 120 kieltä. Asukkaista jo nyt noin 18 prosenttia on vieraskielisiä. Tässä nopeasti kasvavassa joukossa on paljon ihmisiä, joiden osaaminen on arvokasta Vantaalle. Vuonna 2018 Vantaalle perustetuista noin 1 500 yrityksestä 37 prosenttia oli maahanmuuttajataustaisten käynnistämiä ja kansainvälisiä yrityksiä kaupungista löytyy lähes 700. Vantaa vahvistaa palvelujen tarjontaa eri kielillä.

Elinvoimaa vahvistavat toimenpiteet liittyvät koulutukseen, kansainvälisyyteen ja yrittäjyyteen. Yrittäjyyttä tuetaan koulutuksesta alkaen varmistamalla monipuolinen tarjonta, joka vahvistaa vantaalaisten osaamista. Vantaa selvittää mahdollisuudet perustaa lentokentän läheisyyteen ilmailu- ja liikennealaan keskittynyt oppilaitos, työnimeltään Aviapolis akatemia.

Vantaa kannustaa yrittäjyyteen järjestämällä nuorille yrittäjyyteen valmistavaa koulutusta. Yrityksien kasvumahdollisuuksia parannetaan klusteripohjaisilla yhteistyöverkostoilla, jotka pyrkivät parantamaan oppilaitosten ja yritysten yhteistoimintaa. Kaupunki haluaa toimia alustana erilaisille uusille ja ennakkoluulottomille palvelukokeiluille.

Ohjelma-aikana selvitetään mahdollisuus perustaa monipuolinen tapahtuma-alue suurille tapahtumille sekä kulttuuri-, liikunta- ja muuhun aktiivikäyttöön.

Vantaan henkilöstö valmistautuu muutokseen

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle tiedoksi merkittäväksi henkilöstökertomuksen vuodelta 2018, joka oli muutokseen valmistautumisen ja palvelujen kehittämisen vuosi. Kunta10 -työhyvinvointitutkimus osoitti, että työyhteisöt Vantaalla ovat yhteistyökykyisiä, innovatiivisia ja niiden ilmapiiri koetaan hyväksi. Lähiesimiesten toiminta arvioidaan Vantaalla hyväksi.

Yhä useampi työntekijä kokee asiakkaiden taholta tulevia uhka- tai väkivaltatilanteita. Tähän puututaan konkreettisin keinoin, mutta myös viestinnän avulla. Sairauspoissaolot lisääntyivät hieman. Jatkossa hyödynnetään työterveyshuollon sähköisten palveluiden kautta saatavaa tietoa, jotta työkykyriskit tunnistettaisiin entistä aikaisemmin ja toimenpiteet saataisiin kohdennettua riskiryhmiin oikea-aikaisesti.

Henkilöstön palkkamenot olivat yhteensä 389 miljoonaa euroa, joka on 10 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisvuonna. Palkkamenojen kasvuun vaikuttivat kunta-alan sopimusratkaisu sekä henkilöstömäärän kasvu yli kahdellasadalla työntekijällä. Palkkaerot miesten ja naisten kokonaisansioissa supistuivat vuoden aikana.

Julkaistu: 4.3.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter