Ympäristölautakunta myönsi ympäristöluvan kierrätyseristemateriaalien valmistukselle

Ympäristölautakunta myönsi ympäristöluvan Ekovilla Oy:lle eristemateriaalien kierrätys- ja valmistustoimintaan, joka sijoittuu Kiilan teollisuusalueelle osoitteeseen Hanskallionkuja 1 ja 4.

Ekovilla Oy valmistaa eristeenä käytettävää puhallusvillaa eri kuitumateriaaleista. Alueelle tuodaan vaihtolavoilla kaupasta ja teollisuudesta sekä erilliskeräyksestä ja lajittelusta peräisin olevaa paperia ja pahvijätettä. Vastaanotetut jätteet sijoitetaan vastaanottohalliin, jossa suoritetaan raaka-aineen lajittelu. Lajittelun jälkeen paperi ja pahvi silputaan ja siitä valmistetaan kuituvillaeristettä, joka pakataan ja paalataan käyttöä varten muovisiin tuotepakkauksiin. Koko prosessi tapahtuu sisätiloissa. Lisäksi alueella tullaan varastoimaan uutta ja käytettyä Leca-soraa ja vaahtolasia kentälle sijoitetuissa looseissa sekä eristemateriaaleja paaleissa tai/ja konteissa.

Ympäristölautakunta katsoo, että kun toimintaa harjoitetaan päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain vaatimukset. Asetetut lupamääräykset huomioon ottaen suunnitellusta toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta, asia 4.

Lisäksi lautakunta päätti mm.:

  • merkitä tiedoksi Helsinki-Vantaan lentoaseman lentokonemelun hallintasuunnitelman sekä koosteen lentomelusta Vantaalla. Asiakohdasta enemmän ennakkotiedotteessa, asia 5
  • merkitä tiedoksi Vantaan ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman ja -ohjelman 2019 sekä valvontasuunnitelman toteutuman 2018 merkitseminen tiedoksi, asia 6
  • valituksen jättämisestä Helsingin hallinto-oikeudelle Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän (HSY) hallituksen päätöksestä koskien pääkaupunkiseudun jätehuoltomääräyksiä, joiden mukaan jätteiden kuormaaminen on sallittu arkisin kello 6-22. Ympäristölautakunta katsoo, että jätteen kuormaamista voidaan tehdä Vantaan kaupungin alueella kuten tähänkin asti klo 7-21 välisenä aikana. Lautakunta lausui jätehuoltomääräyksisistä 5.11.2018 kokouksessaan.,asia 7.

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaan. Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 27.2.2019 
(muokattu: )