Opetuslautakunta päätti lakkauttaa yksityisen varhaiskasvatuksen avustusrahan vanhentuneena

Opetuslautakunta sai tiedoksi kokouksessaan 25.2. sivistystoimen vuosikatsauksen 2018 opetuslautakunnan alaisen toiminnan osalta. Toiminta on toteutunut pääosin taloussuunnitelman mukaisesti. Sitovista tavoitteista vain yksi ei toteutunut. Varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmää ei otettu käyttöön, koska sen hankinnan oikeellisuus selvitettiin markkinaoikeudessa.

Opetuslautakunta sai tiedoksi tilannekatsauksen sisäilmaoirekyselyn toteutuksesta. Vantaan kaikkien koulujen ja päiväkotien sekä Varian tilojen käyttäjät ovat osallistuneet kyselyyn sisäilmaoireilusta. Kyselyn tavoitteena on saada kattava käsitys Vantaan eri tilojen sisäilmatilanteesta. Tulosten on aikataulutettu valmistuvan maaliskuun lopussa.

Lopulliset kokonaistulokset ja raportoitavissa olevat yksikkökohtaiset tulokset esitetään niiden valmistumisen jälkeen. Tähän mennessä kaupunki on tiedottanut tarkemmin alustavia ennakkotietoja kuuden koulun osalta.

Opetuslautakunta päätti lakkauttaa varhaiskasvatuksen starttiraha-avustuksen. Vantaan kaupunki on maksanut yksityisille varhaiskasvatuksen palveluntuottajille starttiraha-avustusta uusien varhaiskasvatuspaikkojen perustamiseen. 1.1.2018 lukien avustus on ollut 1000 €/varhaiskasvatuspaikka. Käytössä oleva palveluseteli mahdollistaa kaikille asiakkaille pääsyn yksityiseen varhaiskasvatukseen perheen tulotasosta riippumatta sekä luo yksityisille palveluntuottajille luottamusta palvelutuotannon jatkuvuudelle. Varhaiskasvatuspaikkoja on jo nyt pystytty käynnistämään ilman starttiraha-avustusta.

Opetuslautakunnan kokouksen esityslista/pöytäkirja kokonaisuudessaan: paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 25.2.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter