Lentokone laskeutumassa

Ympäristölautakunnassa lentokonemelun hallintasuunnitelma

Lautakunta saa 27.2. kokouksessaan tiedoksi Finavia Oyj:n Helsinki-Vantaan melunhallintasuunnitelman. Kolmen vuoden välein päivitettävässä melunhallintasuunnitelmassa kuvataan muun muassa lentoaseman liikenteenohjauksen periaatteet, tavoitteet meluvaikutusten vähentämiseksi, sekä melun leviämistä vähentävät menetelmät.

Melunhallintasuunnitelman tärkeimmät toimenpiteet ovat melunhallinnan kannalta hyvien kiitoteiden ensisijainen käyttö, tiettyjen kiitoteiden käyttökiellot öisin, lentoonlähtöreittien suunnittelu, melumaksu suihkukoneille yöaikana sekä moottorijarrutuksen välttäminen ja jatkuvan liu’un menetelmä laskeutumisissa, Lentokoneiden melua vähennetään sekä lentoonlähtöjen että laskeutumisten menetelmiä kehittämällä ja edellyttämällä, että lennonjohto mahdollistaa menetelmien käytön. Lentoyhtiöiden ja lentäjien omat näkemykset vaikuttavat kuitenkin menetelmien toteutumiseen.

Lautakunta saa tiedoksi myös kaupungin vuoden alussa laatiman lentomelukoosteen, jossa kuvataan lentomelun yleinen tilanne Vantaalla, lentomelualueet, lentokonemelun kehittyminen, viranomaisyhteistyö sekä lentomelun vaikutukset maankäytön suunnitteluun ja rakentamiseen, asia 5.

Lisäksi lautakunnan käsittelyssä mm.:

  • ympäristöluvan myöntäminen Ekovilla Oy:n kierrätyseristemateriaalien valmistukselle osoitteessa Hanskallionkuja 1 ja 4, asia 4
  • Vantaan ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman ja -ohjelman 2019 sekä valvontasuunnitelman toteutuman 2018 merkitseminen tiedoksi, asia 6
  • valituksen jättäminen Helsingin hallinto-oikeudelle Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän (HSY) hallituksen päätöksestä koskien pääkaupunkiseudun jätehuoltomääräyksiä, asia 7.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 22.2.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter