Omakotitaloja Kivistössä

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa pientalotonttien luovutusperiaatteet

Lautakunta saa 25.2. kokouksessaan hyväksyttäväksi erillispientalotonttien yleiset luovutusperiaatteet, luovutusehdot ja luovutushinnat. Vaikka asuntotuotannon kasvu painottuu kerrostaloasumiseen keskusten ja kehäradan läheisyydessä, Vantaa haluaa tarjota mahdollisuuksia myös omakotitalojen rakentamiseen luovuttamalla pientalotontteja omatoimirakentajille monipuolisesti eri kaupunginosista.

Kaupungin maa- ja asuntopoliittisten linjausten mukaisesti erillispientalotontteja voidaan luovuttaa joko pisteytyskilpailulla, tarjouskilpailulla, arvonnalla tai jatkuvalla myynnillä. Eri luovutusmenetelmien käyttäminen on perusteltua monipuolisen tonttitarjonnan sekä tonttimarkkinoinnin kannalta. Pisteytyskilpailussa tontinsaajat valitaan pisteytysperiaatteiden mukaisesti. Tarjouskilpailussa tonteille määritetään yleisten hinnoitteluperiaatteiden mukaiset pohjahinnat ja tontit myydään korkeimman tarjouksen tehneille. Jatkuvassa myynnissä olevat tontit myydään siten, että ostaja voi varata vapaina olevista tonteista haluamansa.

Esityksessä määritellään tarkemmin mm. tontin kauppahinnan tai vuokran määräytymisen periaatteista sekä lohkomiseen, rakentamisvelvoitteeseen, sopimussakkoon, kunnallistekniikan korvaamiseen ja kadun kunnossapitoon liittyvistä ehdoista. Aikaisempiin luovutusperiaatteisiin nähden oleellisin muutos nyt esitettävissä periaatteissa on vuokrausmahdollisuuden tarjoaminen, asia 12.

Nähtäville esitettäviä kaavoja käsittelyssä:

  • Myyrmäen kaavarunkoluonnos, asia 7
  • asemakaavamuutos Myyrmäki/Kuohukuja 1-3. Muutoksella esitetään purettavan Kuohukujan ostoskeskuksen paikalle uutta asuin- ja liikerakennusta, joka koostuisi 8-kerroksisesta asuinkerrostalosta ja 1-kerroksisesta siipirakennuksesta, johon tulisi liiketilaa, osa autopaikoista sekä kattopiha, asia 8
  • asemakaavamuutos Viinikkala/Vasamakuja. Muutoksella mahdollistetaan tonttiliittymän rakentaminen, asia 9.

Esityslistalla lisäksi mm.

  • yleiskaavaluonnos tiedoksi. Kaupunginhallitus päätti yleiskaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta 11.2. Tiedote. Lue lisää Vantaan yleiskaavasta 2020.
  • nimettömien paikkojen nimeäminen ja nimistön tarkistaminen, asia 10
  • esisopimus Vantaanlaaksontie 34 -tontin myynnistä Lidl Suomi Ky:lle, asia 13
  • urakkatarjouksen hyväksyminen Vehkalan länsiosan esirakentamiselle, asia 14.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 22.2.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter