Opetuslautakunnalle esitetään yksityisen varhaiskasvatuksen avustusrahan lopettamista vanhentuneena

Opetuslautakunta saa tiedoksi kokouksessaan 25.2. sivistystoimen vuosikatsauksen 2018 opetuslautakunnan alaisen toiminnan osalta. Toiminta on toteutunut pääosin taloussuunnitelman mukaisesti. Sitovista tavoitteista vain yksi ei toteutunut. Varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmää ei otettu käyttöön, koska sen hankinnan oikeellisuus selvitettiin markkinaoikeudessa.

Opetuslautakunta saa myös tiedoksi tilannekatsauksen sisäilmaoirekyselyn toteutuksesta. Vantaan kaikkien koulujen ja päiväkotien sekä Varian tilojen käyttäjät ovat osallistuneet kyselyyn sisäilmaoireilusta. Kyselyn tavoitteena on saada kattava käsitys Vantaan eri tilojen sisäilmatilanteesta. Tulosten on aikataulutettu valmistuvan maaliskuun lopussa.

Opetuslautakunnalle esitetään lakkautettavaksi varhaiskasvatuksen starttiraha-avustus. Vantaan kaupunki on maksanut yksityisille varhaiskasvatuksen palveluntuottajille starttiraha-avustusta uusien varhaiskasvatuspaikkojen perustamiseen. 1.1.2018 lukien avustus on ollut 1000 €/varhaiskasvatuspaikka. Lakkauttamista esitetään, koska käytössä oleva palveluseteli mahdollistaa kaikille asiakkaille pääsyn yksityiseen varhaiskasvatukseen perheen tulotasosta riippumatta sekä luo yksityisille palveluntuottajille luottamusta palvelutuotannon jatkuvuudelle. Varhaiskasvatuspaikkoja on jo nyt pystytty käynnistämään ilman starttiraha-avustusta.

Opetuslautakunnan kokouksen esityslista kokonaisuudessaan: paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 21.2.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter