Vanhusten tehostettu palveluasuminen esillä sosiaali- ja terveyslautakunnassa

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokous järjestetään maanantaina 25.2.2019. Lautakunnassa on esillä ajankohtaiskatsaus vanhusten tehostetun palveluasumisen tilasta ja erityisasumisen valvontaraportti vuodelta 2018.

Vantaan kaupunki järjestää vanhusten tehostettua palveluasumista kaikkiaan 1141 asiakkaalle. Kaupunki ostaa tehostettua palveluasumista 822 kuntalaiselle ja tuottaa palvelun itse 319 kuntalaiselle. Vantaan kaupungille vanhusten tehostettua palveluasumista tuottaa 23 eri palveluntuottajaa.

Vanhusten tehostetun palveluasumisen samat laatumääreet koskevat sekä omaa että ostopalvelutoimintaa. Vanhusten tehostetun palveluasumisen laatua valvotaan sekä omissa että ostopalveluyksiköissä tarkastus- ja valvontakäynneillä. Laatua valvotaan myös asiakas-, omais- ja työntekijähaastatteluilla. Lisäksi käsitellään asiakaspalautteita, muistutuksia ja kanteluita.

Vantaalla sosiaali- ja terveyslautakunta on päätöksellään delegoinut valvontavastuun erityisasumisen palvelupäällikölle. Kunnan tehtävänä on valvoa, että asiakas saa hoito- ja palvelusuunnitelman ja tehtyjen palvelupäätösten mukaiset palvelut. Kunnalla on ensisijainen vastuu toiminnan lainmukaisuuden ja asianmukaisuuden seurannasta ja valvonnasta. Mahdollisiin epäkohtiin on puututtava viiveettä.

Valvontasuunnitelman toteutumisesta tuotetaan vuosittain valvontaraportti sosiaali- ja terveyslautakunnalle helmikuun loppuun mennessä. Vuoden 2018 valvontaraportti esitellään lautakunnalle ajankohtaiskatsauksen yhteydessä.

Lisäksi lautakunnassa on esillä mm. sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan vuosikatsaus vuodelta 2018.

Katso esityslista kokonaisuudessaan paatokset.vantaa.fi.

Julkaistu: 21.2.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter