Riita poikki ja pinoon – Vantaalla on soviteltu ennätyspaljon

Vantaan rikos- ja riita-asioiden sovittelutoimiston ja Itä-Uudenmaan poliisin hyvä yhteistyö on lisännyt soviteltavien asioiden määrää. Viime vuonna käsiteltiin jälleen ennätyksellisen paljon sovittelualoitteita, yhteensä 1391 kappaletta.

Rikos- ja riita-asioita on mahdollisuus käsitellä sovittelumenettelyllä rikosprosessin sijaan. Sovittelussa konfliktin osapuolille järjestetään mahdollisuus käsitellä tapahtunutta turvallisessa ilmapiirissä puolueettomien sovittelijoiden ohjauksessa. Sovittelun tuloksena voi olla anteeksipyyntö, rahakorvaus tai vahingon korvaaminen työllä. Sovittelun asiakkaat ovat hyvin sitoutuneita tekemiinsä sopimuksiin – vain kolme prosenttia sopimuksista jäi toteutumatta.

- Sovittelu tarjoaa mahdollisuuden rakentaa sovintoa. Tapaamisessa osapuolet kohtaavat toisensa ja etsivät kaikkia tyydyttävää ratkaisua, kuvaa sovittelun esimies Tiina Snellman.

Aloitteen sovittelusta voi tehdä kuka tahansa asiaan osallinen tai viranomainen. Palvelu on osapuolille maksutonta. Suurin osa sovittelualoitteista tulee poliisilta (94 %). Tyypillisin soviteltava tapaus on pahoinpitely (44 %) tai vahingonteko (19 %). Sovittelu on yhteiskunnallisesti merkittävää työtä, sillä sen kustannukset ovat noin kymmenesosa oikeusprosessiin verrattuna.

Tänä vuonna sovittelutoimistolla on tarkoitus vahvistaa resurssejaan. Sekä ammattihenkilöstöä että vapaaehtoissovittelijoita rekrytoidaan lisää, jotta lisääntyviin aloitteisiin voidaan vastata laadukkaasti, tehokkaasti ja kansalaisten yhdenvertaisuutta edistäen.

Sovittelulla uusia työkaluja parisuhderiitojen ratkaisuun

Lähisuhdeväkivallan sovittelu on herättänyt paljon keskustelua. Vantaan toimistolle tulleista aloitteista lähes viidennes (17%) koski lähisuhdeväkivaltaa. Sovittelutoimistolla on selkeät periaatteet siitä, milloin lähisuhdeväkivaltaa voidaan sovitella. Aloitteen lähisuhdeväkivallan sovitteluun voi tehdä vain poliisi tai syyttäjä. Sovittelussa päästään usein kiinni väkivaltaisen käyttäytymisen syihin ja asiakas voidaan ohjata jatko- ja tukipalveluihin.

- On hyvä muistaa, että perheväkivalta ei ole yksityisasia, vaan rangaistava teko, josta on ilmoitettava poliisille, muistuttaa Snellman.

Asiakkaat ovat kuvanneet tapaamisia sovittelijoiden kanssa hetkiksi, joissa heitä on aidosti kuultu ja jolloin he ovat voineet ensi kertaa puhua itse tapahtuneesta. Osapuolten dialoginen kohtaaminen voi antaa osapuolille voimaa ja työkaluja käynnistää keskustelun siitä, miten asiakas voisi tulevaisuudessa reagoida vastaavaan riitatilanteeseen ilman väkivaltaa.

Hae vapaaehtoiseksi sovittelijaksi

Sovittelutapaamisissa keskeinen rooli on vapaaehtoille sovittelijoilla, jotka mahdollistavat osapuolten turvallisen ja puolueettoman kohtaamisen. Vapaaehtoiset koulutetaan tehtävään, ja he saavat ohjausta ja tukea sovittelutoimiston ammattilaisilta. Sovittelijalta vaaditaan muun muassa hyviä vuorovaikutustaitoja, tervettä harkintakykyä, tasapainoisuutta sekä positiivista asennetta.

Seuraava vapaaehtoissovittelijoiden peruskoulutus käynnistyy Vantaalla tänä vuonna. Hakuaika on 1.-31.3.2019. Lisätietoja ja hakuohjeet löytyvät osoitteesta vantaa.fi/sovittelu.

Julkaistu: 20.2.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter