Nuorten työpajat saivat vantaalaisnuorilta loistavat arvosanat

Nurmikkohyppy. Kuva: Joel Haapamäki

Vantaan nuorten työpajat saivat erinomaiset arvosanat sosiaalisen vahvistumisen vaikuttavuusmittarissa (Sovari-mittari). Valtakunnallisen työpajayhdistyksen Sovari-mittarin tarkoituksena on tuoda esille valtakunnallisesti yhdenmukaista ja vertailtavaa tietoa nuorten työpajatoiminnasta.

Sovari-mittariin vastasi Vantaalla 132 nuorta ajalla 1.9.2017−31.8.2018. Valtakunnallisesti nettikysely toteutettiin 150 työpajalla eri puolilla maata, ja Sovariin vastasi Suomessa yhteensä 3 883 nuorta. Sovarissa mitattavia sosiaalisen vahvistumisen osa-alueita ovat muun muassa opiskelu- ja työelämävalmiudet, itsetuntemus ja sosiaaliset taidot. Lisäksi arvioidaan itse työpajojen toteutusta.

Työpajatoiminta auttaa nuoria elämänhallinnassa

Vantaan työpajojen arvosanat olivat hieman koko Suomen keskiarvoa korkeampia.

– Ilahduttavaa oli se, että Vantaan tulokset olivat kokonaisuudessaan nousseet hieman viime vuodelta, työpajatoiminnan päällikkö Katja Gûnther kertoo.

Vantaalaisnuorista 95 % koki, että työpajojen ansiosta sosiaalinen vahvistuminen oli parantunut selvästi tai jonkin verran, ja 67 % nuorista koki sen parantuneen merkittävästi työpajojen aikana. Koko maassa vastaavat luvut olivat 90 % ja 57 %.

Itse työpajojen kokonaisarvio, johon kuuluu muun muassa valmennuksien, yhteisöllisyyden ja osallisuuden arvioiminen, sai Vantaalla keskiarvon 4.4, kun asteikkona oli 1–5. Koko Suomessa työpajatoiminta sai nuorilta kokonaisarvosanaksi 4.3.

– Tulosten valossa on helppo todeta, että vantaalainen työpajatoiminta on auttanut nuoria niin sosiaalisten valmiuksien kuin opiskelu- että työelämävalmiuksienkin vahvistamisessa, iloitsee Katja Günther.

Työpajajakson aikana nuori voi löytää oman polkunsa

Vantaan nuorten työpajat on tarkoitettu 16–28-vuotiaille, joilla ei ole työ- tai opiskelupaikkaa. Vuosittain nuoria Vantaan työpajoilla on 300–400 nuorta.

– Nuorten pajoilla panostetaan etenkin tulevaisuuden suunnitteluun ja nuoren tukemiseen elämänhallinnassa, esimerkiksi sosiaalisissa tilanteissa. Oma-ohjaajalla ja yhteisöllä on suuri merkitys nuoren työpajajakson onnistumisessa, Katja Günther toteaa.

Elämänhallinnallisten taitojen paraneminen tuli esiin myös Sovari-kyselyn avoimissa kommenteissa:

”Sain aikaa miettiä mitä halusin elämältä seuraavaksi, ja keksin sen työpajan avulla.”

Tutustu Vantaan työpajojen Sovari-raporttiin.

Julkaistu: 15.2.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter