Vapaavuori, Lyly ja Viljanen: Helsinki, Tampere ja Vantaa valmistautuvat osallistumaan Suomirata-hankeyhtiöön

Helsingin, Tampereen ja Vantaan kaupungit aloittavat valmistelut osallistumisesta pääradan kehittämiseen tähtäävään Suomirata-hankeyhtiöön.

Suomirata mahdollistaa aikanaan suoran nopean yhteyden Helsingin keskustan ja Helsinki-Vantaan lentoaseman välille, suoran kaukojunayhteyden pääradalta lentoasemalle ja noin tunnin junayhteyden Tampereen ja Helsingin välille. Suomirata hyödyttää laajasti raideliikenteen kehittymismahdollisuuksia ja koko Suomea.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta teki tänään päätöksen uuden valtion omistaman osakeyhtiön perustamisesta ratahankeyhtiöille. Hankeyhtiöistä Suomirata-yhtiö on käynnistymisvalmiudessa ja nopeimmin eteenpäin vietävissä.

Hankeyhtiöiden perustaminen edellyttää, että yhtiöihin tulee omistajiksi myös muita hankkeesta hyötyviä julkisyhteisöjä tai julkisesti omistettuja yhteisöjä. Kaupungit käynnistävät asiasta omat neuvottelu- ja päätöksentekoprosessinsa pikaisesti. Valtio sijoittaa Suomiradan hankeyhtiöön ensi vaiheessa 16 miljoonaa euroa ja tarkoitus on, että muut omistajat yhteensä 15 miljoonaa euroa. Hankeyhtiön enemmistöomistus säilyy näin valtiolla.

Vuosina 2019-2021 hankeyhtiön tehtävä on edistää hankkeen suunnittelua ja kerätä yhteen muita mahdollisia omistajia, jotka sijoittavat hankeyhtiöön. Tavoitteena on saada Suomiradan rakentamiselle selvä tuki myös tulevan hallituksen ohjelmassa.

− Suomirata on tärkein ja kiireellisin koko Suomen rataverkoston kehittämishanke. Ilman innovatiivisia uusia rahoitusmalleja, kansallisesti tärkeät merkittävät infrahankkeet viivästyisivät vuosikymmeniä budjettivarojen puutteessa. Raideliikenteen merkitys kestävänä liikkumismuotona korostuu, mutta päärata on jo nykyisellään pahasti ruuhkautunut. Päärata palvelee suurta osaa suomalaisista ja on koko Suomen etu, että Suomirata-hanketta edistetään ripeästi, Helsingin pormestari Jan Vapaavuori sanoo.

− Meillä on mahdollisuus yhdellä investoinnilla Suomirataan kehittää merkittävää osaa koko Suomesta, synnyttää uusia työpaikkoja ja verotuloja koko Suomeen sekä edistää ilmastotavoitteitamme. Kunnianhimoiset tavoitteet vaativat kunnianhimoisia ratkaisuja, Tampereen pormestari Lauri Lyly sanoo.

Kyseessä on tärkeä hanke koko päärataa vaivaavan kapasiteettiongelman ratkaisemiseksi, mistä pääradan varrella olevat kaupungit sekä VR, Finavia ja Finnair ovat yhdessä jo pitkään keskustelleet.

− Kansallisen kilpailukyvyn kannalta kiireellisimpänä osana Suomirata-hanketta on henkilöliikenteessä vilkkaimmin liikennöidyn Helsinki-lentoasema-Tampere -rataosuuden kehittäminen. Ensimmäinen askel on saada suunnittelutyö käyntiin tämän hyvin tiedostetun pullonkaulan avaamiseksi, Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen sanoo.

Suomen päärata tullaan liittämään viralliseksi osaksi eurooppalaista liikenteen ydinverkkoa, eli TEN-T ydinverkkoa. Tämä mahdollistaa EU-tuen saamisen Suomirataan aikanaan tehtäville investoinneille.

− Suomirata tuo mukanaan kasvua, työpaikkoja ja yrityksiä Suomeen sekä rakentamisen aikana, että sen jälkeen. Kyseessä ei ole aluepoliittisesti motivoitunut hanke, vaan laaja kokonaisuus, jonka vaikutukset ulottuvat koko maahan, Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen jatkaa.

Suomiradan visiossa Suomi kytkeytyy kiinteäksi osaksi eurooppalaista raideverkkoa ja globaalia lentoasemaverkkoa. Tällä on merkittävä vaikutus kansalliseen kilpailukykyyn.

-Kuntien osallistuminen on kiinni siitä, miten nopeammat yhteydet vaikuttavat saavutettavuuteen, aluetalouteen, alueen vetovoimaan ja kehitykseen. Valtion rooli infrahankkeiden rahoittajana pitää tulevaisuudessakin säilyä vahvana. Ilman sitä, tuskin mikään hanke etenee. Uuden hallituksen on muistettava tämä, Tampereen pormestari Lauri Lyly muistuttaa.

− Suomiradan toteutuminen tarkoittaisi, että tulevaisuudessa koko Suomen yhteydet Helsinki-Vantaan lentoasemalle nopeutuisivat merkittävästi. Samalla Suomirataan investoiminen parantaa yhteyksiämme muuallekin maailmaan, mikä on pienelle vientivetoiselle maalle, sen kansainvälistyville kaupungeille ja globaalisti toimiville yrityksille kohtalonkysymys, Helsingin pormestari Jan Vapaavuori sanoo.

Julkaistu: 1.2.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter